Водещи новиниПлевен и страната

Няма да се въвеждат допълнителни ограничителни COVID-19 мерки на територията на областта

В Областната администрация на Плевен в четвъртък, 25.08.2021 година, се проведе заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавирус, председателстван от Марио Тодоров – управител на област Плевен. На заседанието директорът на Регионалната здравна инспекция в Плевен д-р Илиян Минчев представи пред присъстващите актуалното състояние, свързано с констатираните нови случай на COVID-19. Д-р Минчев посочи очертаващата се динамика в ръста на заболевамоста в областта през последните седмици:
За периода 8 – 23.08.2021 г., включително:
– общо диагностицирани с COVID-19 лица – 13705
– излекувани – 12404
– смъртни случаи – 907
За периода 10 – 23.08.2021г., включително:
– под карантина (контактни) – 1019
– на домашно лечение – 341
– хоспитализирани – 53
– диагностициран медицински персонал – 9 лица от проучените и обработените случаи: 2 лекари; 2 медицински сестри; 1 санитар; 4 шофьора и друг медицински персонал.
В изпълнение на Заповед РД-01-686/05.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Министъра на вътрешните работи и Министъра на земеделието, храните и горите и решение на Областния кризисен щаб от 13.08.2021 г. е сформиран междуведомствен екип от представители на РЗИ – Плевен; ОД на МВР – Плевен; ОДБХ – Плевен и Областна администрация – Плевен за извършване на съвместни проверки в обекти с обществено предназначение на територията на цялата област. От 13.08.2021 г. до настоящият момент са извърщени 6 дневни и 2 нощни проверки през делнични и почивни дни, като са проверени 43 обекта с обществено предназначение, издадени са 4 предписания и 3 предупредителни протокола и е съставен 1 АУАН.
Предвид усложнената епидемична обстановка и увеличаващата се заболеваемост в страната и в частност в област Плевен, засиленият контрол следва да продължи с активното участие на всички контролни органи. Кметовете на общините следва да предприемат действия по ограничаване на груповите събирания на открито и закрито – междуселски празници, събори, тържества и др., където е невъзможно спазването на противоепидемичните мерки въведени в страната със заповеди на министъра на здравеопазването.
Към настоящият момент не се налага въвеждане на допълнителни ограничителни мерки на територията на областта, различни от тези, разпоредени от МЗ. Усилията ще бъдат насочени към засилен и безкомпромисен контрол от всички контролни институции с цел спазване на въведените ограничения и мерки.

Подобни новини

Back to top button