История

Археолози и историци обследват „Никополска крепост“ и терени в Община Червен бряг

След 30-годишно прекъсване са възстановени археологическите разкопки на последната средновековна българска столица, научаваме от Регионалния исторически музей (РИМ) в Плевен. Спасителните проучвания на „Никополска крепост“ се осъществяват по инициатива на община Никопол. Те са водени от специалисти от РИМ – Венко Иванов, Владимир Найденов, Тинка Кръстева, студента по археология Серхан Середжебов, участват още студенти, ученици, доброволци и служители на община Никопол.

Момент от разкопките на „Никополската крепост“

В периода 15 – 28 август, специалисти от РИМ осъществиха и експедиция на територията на Община Червен бряг. Целта на теренните обходи бе проверка състоянието и актуализация на информацията на регистрирани в Автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България“ (АИС АКБ) археологически обекти, както и издирване/регистрация на нови. Проучванията са начален етап от работата на РИМ в Плевен и Община Червен бряг по подписан Договор между двете институции за сътрудничество и съвместна дейност в сферата на културата. Приоритет бяха обекти и селища, разположени от двете страни по течението на река Искър, както и нейни притоци. Акцентът бе насочен към вече регистрирани обекти – 20 броя, за които има сведение, че на тях се наблюдават по повърхността следи от трайни структури, а също така се издириха нови (нерегистрирани), по сведение на информатори и теренни дневници от археологически експедиции в района, проведени през 70-те – 80-те години на ХХ век. Новорегистрираните обекти са 9 броя – 2 от праисторията и 7 антични.

Калето край Червен бряг

Обходени бяха землищата на седем населени места в Общината – Лепица, Сухаче, Горник, Реселец, Бресте, Чомаковци и Червен бряг. Събраният подемен материал и добитата информация ще спомогнат за планирането на бъдещи археологически проучвания в района.

Подобни новини

Back to top button