ПроблемиСвета

Общини и организации от 17 държави участват в проект на Община Кнежа за социализация на мигрантите

Областната администрация в Плевен беше домакин на проект „Европа на многообразието – интеграция и социализация на мигрантите“, съобщават от институцията. Това е проект на мрежа от градове, чиято основна цел е да търси разбиране, интеграция и създаване на нови перспективи чрез диалог и размисъл върху европейските граждани, помагайки за по -доброто разбиране на Европейския съюз по въпросите на мигрантите, както и неговата история и разнообразие от граждани, насърчаване на европейското гражданство, увеличаване на гражданското и демократично участие, както и разбиране на настоящата позиция на ЕС по отношение на новите политики в областта на миграцията и търсенето на алтернативи и нови предизвикателства за преодоляване на проблемите, породени от мигрантската криза. Проектът е разработен от община Кнежа, в партньорство с други европейски общини и организации.
За да се постигнат целите на проекта, в съответствие с приоритетите на програма „Европа за гражданите“, трябва да бъде създадена дългосрочна мрежа, отворена към ценностите на приятелството, солидарността, междукултурния диалог и взаимодействието между гражданите с подход „отдолу нагоре“ към европейската програма.
Предвидените дейности имат за цел да засилят активното участие на гражданите в европейското общество, като включат в програмата поредица от кръгли маси, интерактивни семинари, срещи – беседи, конференции, казуси, културни посещения и др. Всяка дейност изисква активно участие на граждани с акцент върху мигранти, асоциации, неправителствени организации, политици, експерти, публични администрации, културни, социални и икономически участници и граждани, които никога не са участвали в този тип проекти.
Проектът има за цел да намери решение на редица проблеми, произтичащи от миграционната криза, настъпваща в момента в Европа. Поради това участниците ще бъдат насърчавани да обменят мнения и най -добри практики, за да формулират нови идеи и конкретни бъдещи предложения.
Партньори по проекта са общини и неправителствени организации от:
България, Испания, Италия, Португалия, Германия, Швеция, Унгария, Гърция, Кипър, Малта, Естония, Латвия, Румъния, Франция, Словакия, Полша и Хърватия или 17 страни и 18 партньора, като от България са включени бенефициента по проекта Община Кнежа и организация „Виа Хуманика“ от Плевен.

Подобни новини

Back to top button