Общинска и държавна администрация

Предстои публично обсъждане на отчета на общинския Бюджет 2020

Председателят на Общинския съвет в Плевен, Мартин Митев организира обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 1 януари – 31 декември 2020 година. Обсъждането ще се проведе на 13 септември, понеделник, от 17 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“, при спазване на всички противоепидемични мерки.
Общественото обсъждане на отчета на Бюджет 2020 на Община Плевен се организира на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.60, ал.1 от Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Общината. Съгласно Закона за публичните финанси след публичното обсъждане на отчета, Общинският съвет на Плевен трябва да приеме документа не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната.
Във връзка с предстоящото публично обсъждане на отчета на Бюджет 2020 на Община Плевен всеки, който желае, има възможност да се запознае с материала в интернет на https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-septemvri-2021-g.

Подобни новини

Back to top button