Общинска и държавна администрацияСтраната

Данъците, събрани от НАП в Плевен, са нараснали с 9 милиона лева, също с толкова е и ръстът на осигуровките

Към 31 август 2021 година в Националната агенция за приходите (НАП) са постъпили 18,0 млрд. лева, което е 2,1 милиарда лева повече спрямо същия период на миналата година, сочат данните на НАП. В офис Плевен са постъпили общо приходи над 205 милиона лева, като е отбелязан ръст спрямо 2020 г. над 24 милиона лева. Общо данъчните приходи възлизат на 10,1 млрд. лева към 31 август, включително 2,8 млрд. лева данък върху доходите на физическите лица (ДДФЛ), 1,8 млрд. лева корпоративни данъци (КД) и 5,4 млрд. лева ДДС. За офис Плевен данните са – Общо приходи от данъци: 83 милиона лева, с 9 милиона спрямо 2020 г., в т.ч. за КД: 18,5 милиона, с ръст спрямо 2020 над 4 милиона и за ДДФЛ – 40,6 милиона лева, с ръст спрямо 2020 г. над 7 милиона.
Общият размер на приходите от осигурителни вноски за периода е 7,5 млрд. лева, като от тях 4,5 млрд. лева са за държавно обществено осигуряване, 1,9 млрд. лева – за здравноосигурителни вноски и над 1 млрд. лева – за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Офиса на НАП в Плевен отчита общо приходи за НОИ: 73,5 милиона, с близо 9 милиона повече спрямо 2020 г.
Най-висок е ръстът на постъпленията при корпоративен данък – близо 27 %. Приходите от данък върху доходите на физическите лица се увеличават с близо 15 на сто, а постъпленията от осигурителни вноски растат устойчиво с почти 10 на сто спрямо същия период на миналата година, допълват от НАП.
„Отчитаме отлични резултати в условия на продължаваща пандемична обстановка. Благодаря на колегите в НАП за усилията и постигнатото. Извън подобрените макроикономически тенденции отчитаме и все по-добро доброволно деклариране и плащане от страна на бизнеса“, коментира по повод рекордния ръст в приходите изпълнителният директор на НАП Румен Спецов.

Подобни новини

Back to top button