БизнесВодещи новиниЗдравеСтраната

Нови противоепидемични мерки са в сила от 7 септември в България

От 0:00 часа на 7 септември 2021 година, вторник, със заповед на министъра на здравеопазването Стойчо Кацаров се въвеждат нови противоепидемични мерки на територията на цялата страна. Заповедта, която е в сила до 31 октомври 2021 година, предвижда:

 1. Провеждането на присъствени групови занятия в езикови, образователни и други обучителни центрове и школи се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и не повече от 10 човека в помещение и носене на защитни маски.
 2. Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.
 3. Конгреси, конференции, семинари, симпозиуми, обучения се допускат при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението и с до 30 участници, при спазване на физическа дистанция и носене на защитни маски.
 4. Преустановява се провеждането на тимбилдинги и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи.
 5. Провеждането на конкурси и изпити се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, с до 30 участници, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски.
 6. Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, при които присъстващите не са организирани с определени седящи места и входът (участието) е неограничен.
 7. Посещенията на кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията, заемане само на седящите места през едно и носене на защитни маски.
 8. Посещенията на музеи и галерии се организират, като се допуска не повече от 1 човек на 8 кв. м., при спазване на физическа дистанция и носене на защитни маски.
 9. Посещенията в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство се допускат при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията и с до 10 човека в помещение.
 10. Провеждането на спортни състезания с професионален характер на закрито се допуска без публика.
 11. Провеждането на спортни състезания с професионален характер на открито се допуска с публика при заемане на не повече от 30% от капацитета, използване само на седящи места при заемане на всяка трета седалка и носене на защитни маски.
 12. Посещенията на фитнес центрове се допускат при използване на не повече от 30% от капацитета на всяко помещение, спазване на физическа дистанция и носене на защитна маска от персонала.
 13. Посещенията в спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси се допускат само за индивидуални спортове, при използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. Провеждането на колективни спортове на закрито се преустановява, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти.
 14. Посещенията в балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове се допуска при използване на 30% от капацитета им, спазване на физическа дистанция, носене на защитни маски за лице при услуги, допускащи тяхната употреба, и създаване при възможност на график за индивидуално ползване на услугите.
 15. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения, игралните зали и казина се допускат само в часовия интервал от 7,00 ч. до 23,00 ч. при спазване на отстояние от 1.5 м. между облегалките на столовете на съседните маси, допускане на не повече от 6 души на една маса и носене на защитни маски от персонала.
 16. Провеждането на събирания от частен характер се допуска с участието на не повече от 30 лица на закрито и 60 лица на открито.
 17. Физическите и юридически лица – собственици или управители на търговски, административни или други обекти, предоставящи услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.
 18. На пазари, тържища, базари и изложения се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица, допускане на не повече от 1 човек на 8 кв. м. и носене на защитна маска от работещите и посетителите.
  Въведените противоепидемични мерки по т. 1, 3, 7, 8, 9, 12 и 13, може да не се прилагат при следните условия:
  -100% от персонала е ваксиниран или преболедувал COVID-19, или разполага с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване и
  – ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане само на лица, които:
  • са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или
  • представят отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието PCR или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието).
  Задължителното отстояние от 1.5 м. между облегалките на столовете на съседните маси и допускане на не повече от 6 души на една маса (по т. 15) може да не се прилагат при изпълнение на посочените условия.

Прави впечатление, че работното време на ресторантите е от 7:00 до 23:00 часа вместо до 22:00, както беше обявено по-рано. Уточнено е че музикални и други фестивали, събори и фолклорни инициативи могат да се провеждат когато има определени седящи места и входът е контролиран. Досега се определяше само процент на запълване на капацитета, което трудно може да бъде проследено. Сега при част от ситуациите се определя и до колко души може да има в дадено помещение, а за ресторантите и нощните заведения ще има изискване за отстояние – 1.5 м между облегалките на столовете на съседни маси, и за максимум шест души на маса – условия, по-лесни за контролиране.
В заповедта е предвидено облекчение за чисти от COVID зони. При това за тях вече няма да има никакви ограничения, докато досега те имаха право да работят с 50% от капацитета. Това ще е възможно при наличие на 100% персонал с валиден цифров COVID сертификат – ваксинация, доказано преболедуване или отрицателен резултат от тест за COVID-19, както и посетители, отговарящи на същите условия. МЗ вече допуска и антигенни тестове, направени до 48 часа преди посещението – досега се изискваше само PCR-тест, който е много по-скъп. За чисти от COVID зони и събития могат да се обявяват ресторанти и заведения, спортни зали, клубове, плувни басейни, фитнес центрове, центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство, музеи, галерии, кина, театри, циркови представления, конгреси, конференции, образователни и езикови центрове.

Подобни новини

Back to top button