PR и реклама - НПО

„Учебна работилница Европа“ представя в мултипликаторни събития резултатите по проект TRIGS

Проект „Обучение за умения във връзка с дигиталния стрес под формата на уеб-базирано приложение (TRIGS)“, в който има плевенско участие се финансира от програма „Еразъм +“, направление „Съвместна работа за насърчаване на иновациите“. Координатор е фондация „Медийна и онлайн зависимост“, Германия, а партньорите са Systeme in Bewegung e.V., Германия, EDUCOMMART, Гърция, „Учебна работилница Европа“, Плевен, България, PCO – Poklicni center Obala, Словения и Nabu Che – Италия.
Работата по него приключва на 30 септември 2021 година.
Резултатите вече са налице и шестимата партньори ги разпространяват чрез мултипликаторни събития. В тези срещи участват представители на целевите групи по проекта: учители, заинтересовани страни, бизнесмени, домакинства с много поколения, изобщо хора, които активно и съзнателно ползват интернет.
Мултипликаторните събития са под мотото „Една среща с мен? Как възниква дигиталният стрес и как можем да се справим по-добре с него?“.

Как е избрана темата на проекта? Все повече изследвания показват, че ежедневната употреба на цифрово съдържание може да бъде източник на стрес в ежедневието. Засилва се активността в социалните мрежи, това поражда чувство за задължение или социален натиск, че трябва да си винаги и незабавно достъпен (страхът да не се изпусне нещо!). Широко разпространена „многозадачност в Интернет“, при която дейности се извършват едновременно офлайн и онлайн. Факт е, че нараства субективно възприеманият стрес сред 18-30 годишните в Европа, които споделят, че страдат от безпокойство, депресия и прегаряне.
След период на проучване, събиране на информация и анализиране консорциумът по проекта е създал многоезично (на 6 езика), уеб-базирано приложение за насърчаване на компетентност по въпросите на дигиталния стрес. Приложението има следното съдържание и характеристики: Инструменти за самонаблюдение с цел анализиране на аспекти, свързани със стреса; Упражнения за насърчаване на биопсихосоциалната стабилност; Въпросник за измерване на промените и записване на състоянието, дневник на стреса; Интерактивно ръководство за насърчаване на самодисциплината; Директна намеса: Промяна на способности, поведение & състояния; Анализ и знания: селективно събиране и оценка на свързана със здравето информация (напр. проверка на симптомите); Косвена намеса, насърчаване на самоефективността: непрекъснато записване и оценка на информация, свързана с обучението (напр. дигитални хронологични дневници).

Разработването на приложението „TRIGS“ е атрактивен отговор на глобален проблем и засилва образователната и политическата, както и самоотговорността на всички поколения в Европа при боравенето с цифрови медии. То вече е тествано със 100 възрастни от всички възрасти в шестте държави – в училища, предприятия и домове. Както е заложено в проекта, приложението ще се използва като отворен образователен ресурс.
За повече информация: www.digistress.eu.

Подобни новини

Back to top button