Образование

В извънредно заседание съветниците решиха до края на годината ПГ по облекло и текстил да ползва сградата на ОУ „Никола Й. Вапцаров“

Професионалната гимназия по облекло и текстил „Христо Бояджиев“ в Плевен ще ползва безвъзмездно за учебния си процес базата на закритото ОУ „Никола Й. Вапцаров“ в града. Общинският съвет на Плевен прие решението единодушно на свиканата в четвъртък, 9 септември 2021 година, извънредна сесия. Съветниците заседаваха в Конферентната зала в сграда „Гена Димитрова” при спазване на противоепидемичните мерки.
Предложението за предоставяне безвъзмездно за управление на Професионална гимназия по облекло и текстил „Христо Бояджиев“ на бившата база на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ в града – нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ две масивни сгради с предназначение „за образование“, заедно с прилежащия поземлен имот, бе единственото в дневния ред на свиканата сесия. В него се посочва, че в общинската администрация е постъпило заявление от директора на ПГ по облекло и текстил с искане гимназията да ползва временно базата на закритото ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – за периода от 16.09.2021 г. до 23.12.2021 г.
ПГОТ „Христо Бояджиев“ е държавно учебно заведение и е на издръжка на Министерство на образованието и науката (МОН). Гимназията е одобрена за финансиране по инвестиционна програма на МОН за 2021 г. за подмяна на дограма, топлоизолация и ремонт на климатичната и отоплителна инсталация на сградата, в която се помещава. За изпълнението на строително-монтажните работи вече има сключен договор с изпълнител и инвеститорски контрол, чието изпълнение трябва да започне след 15.09.2021 г. Това налага изнасяне на учебния процес в друга учебна база за определен период от време. При проведени разговори от страна на ръководството на ПГ по текстил с директори на други професионални гимназии в града и посещения на място на част от училищата е установено, че няма възможност за ползване на част от базите им за провеждане на обучение на учениците от гимназията. Като възможен вариант, след оглед и на базата на закритото ОУ „Н. Й. Вапцаров“ в жк „Сторгозия“, е установено, че сградата е в добро общо състояние и е подходяща за нормален учебен процес. ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – Плевен бе закрито, считано от 01.09.2020 г. след решение от 30.07.2020 г. на Общински съвет – Плевен и съгласно Заповед от 30.09.2020 г. на МОН.
След обсъждане Общинският съвет реши, че е налице фактическата възможност базата на закритото ОУ „Никола Й. Вапцаров“ в града да бъде предоставена за нуждите на ПГ по облекло и текстил за срок от 16.09.2021 г до 23.12.2021 г. Положително становище по въпроса има и от РУО – Плевен.

Подобни новини

Back to top button