Социални

Между 20 септември и 22 октомври ще работят пунктовете за подпомагане с храни

Започва раздаването на хранителни продукти по оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане чрез Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, съобщават от офиса на Червения кръст в Плевен.
Получатели са правоимащи лица – основна целева група:

 1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2019 – 2021г.);
 2. Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл.8, ал.1 и 5 от ЗСПД през м.юли 2021г.;
 3. Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас по чл.10а от ЗСПД за учебната 2020/2021г;
 4. Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия (до 369 лева) и получават месечна добавка за социална интеграция по чл.70 от ЗХУ през м.юли 2021г.;
 5. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл.8 от ЗСПД през м.юли 2021г.;
 6. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки или роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД през м.юли 2021г., а по отношение на еднократните помощи – за периода 1 януари – 31 юли 2021 година;
 7. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл.16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 1 януари – 31 юли 2021 година.
  ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
  Белене, ул. „Украйна“ №1
  в периода 4 – 15 октомври 2021 година
  Долна Митрополия, ул. „Цонко Матев“ №5
  в периода 27 септември – 15 октомври 2021 година
  Долни Дъбник, ул. „Генерал Ганецки“ №2
  в периода 1 – 15 октомври 2021 година
  Искър, ул. „Христо Ботев“ №17А
  в периода 29 септември – 15 октомври 2021 година
  Гулянци, ул. „Г.С. Раковски“ №4
  в периода 23 септември – 11 октомври 2021 година
  Пордим, ул. „Неофит Рилски“ №6
  в периода 27 септември – 8 октомври 2021 година
  Левски, ул. „Н. Вапцаров“ №1 (спортна зала)
  в периода 21 септември – 8 октомври 2021 година
  Червен бряг, читалище „Н. Вапцаров“
  в периода 20 септември – 8 октомври 2021 година
  Кнежа, ул. „23-ти септември“ №1
  в периода 29 септември – 15 октомври 2021 година
  Никопол, ул. „Ал. Стамболийски“ №5
  в периода 27 септември – 15 октомври 2021 година
  Плевен, ул. „П. Р. Славейков“ №50
  в периода 5 – 22 октомври 2021 година

Подобни новини

Back to top button