Полиция

Дни на отворени врати по повод 14 септември – професионалния празник на пожарникарите

В периода от 13 до 19 септември 2021 година ще се проведе „Седмица на пожарната безопасност”. Честването на професионалния празник на служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН) – МВР е на 14 септември. РДПБЗН – Плевен и териториалните ѝ структури организират следните мероприятия:
1. Провеждане дни на отворени врати (обособени приемни) и открити телефонни линии във всички структури на РДПБЗН – Плевен от 13 до 17.09.2021 г. за времето от 9 до 11 часа;
2. Награждаване на отличили се служители по повод „Седмицата на пожарната безопасност“ на 13.09.2021 г. от 10 часа в двора на РДПБЗН – Плевен;
3. Предаване на техника на Регионален исторически музей – Плевен в двор на РИМ – Плевен, ул. Стоян Заимов № 3 на 13.09.2021 г. от 11:30 часа.
14 септември е определен за професионален празник на служителите от ГДПБЗН – МВР през 1995 година с Решение № 385 на Министерския съвет на Република България. Датата се свързва с откриването на Първия пожарникарски събор през 1905 година. Обявява се за Професионален празник на служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, с което е възстановена традицията, по решение на Първия пожарникарски събор, тази дата да се отбелязва като патронен празник на пожарните команди в страната.
На събора, свикан на 14 септември 1905 година в София са разисквани състоянието на пожарните команди и тяхната техническа въоръженост, правилата за устройство на градските пожарни команди, проектоустав за доброволните противопожарни дружини, мероприятия за подобряване на положението на пожарникарите, осигуряването им в случай на злополука и др. въпроси. Констатирано е сериозно изоставане на пожарната защита в селата и малките градове. По време на събора се основава дружество на пожарните командири и се приема решение за издаване на списание „Пожарно дело” като негов орган. Пожарникарското дружество представлява пожарникарите при предложения и преговори с държавата. Утвърждава се традицията периодично да се провеждат събори (конгреси) на пожарните командири.
Решенията на Първия пожарникарски събор, въпреки големите трудности, се осъществяват на дело. Инициаторите на събора се заемат с изключителна преданост, енергия, професионализъм и всеотдайност с мисията за просперитет на пожарното дело и се изявяват като обществени личности, признати от цялото българско общество. Постигнатото в тази област получава и международна известност и признание. През 30-те години у нас е изграден модел за осигуряване на пожарната сигурност и защита на населението от бедствия, който е характерен и днес за развитите европейски страни.

Подобни новини

Back to top button