Плевен и странатаПроблеми

Само 20% от българските студенти в Медицинския са ваксинирани, 50% са преподавателите, най-много – 85% са чуждестранните студенти

Днес, 13 септември 2021 година, понеделник, от 17 часа, в Системата за електронно и дистанционно обучение, академик д-р Богдан Петрунов, един от водещите специалисти в областта на имунологията и алергологията в България, ще изнесе академична лекция на тема: „Ваксини против КОВИД-19 инфекцията“ за преподавателите, студентите и служителите на Медицинския университет в Плевен (МУ – Плевен), съобщават от институцията.
Академик Петрунов е активен член на Европейската академия по алергология и клинична имунология, първи и единствен за сега чуждестранен член на Руската академия на науките. Председател е на Българското дружество по алергология. Специализирал е алергология и имунология в бившата Чехословакия, Англия, Франция, Холандия и САЩ.
От 1978 г. академик Петрунов е експерт към СЗО по алергология и като такъв е организирал първите лаборатории по алергология в Индия и Куба. От 2008 г. е академик на Българска академия на науките и председател на Отделение по медицински науки при БАН. Носител е на много национални и международни награди. Академик Петрунов е създател на първата в България лаборатория по алергия, в която се разработиха и внедриха широко в практиката повече от 200 вида алергенни препарати за специфична диагностика и лечение на алергичните заболявания. Той е създател и на ново научно направление, свързано с разработването и внедряването в практиката на полибактериалните имуностимулатори. Като гост-професор е изнасял лекции в Русия, Чехия, САЩ, Канада, Китай, Австралия, Тайван, Индия, Куба, Либия. Акад. Петрунов има публикувани над 225 научни труда и е участвал в написването на 14 монографии, 4 от които в чужбина.
Академичното Ръководство на МУ-Плевен е поканило акад. Богдан Петрунов за изнасяне на академична лекция, посветена на ваксините, като ключов момент от ускорената ваксинационна кампания на МУ-Плевен. От 13 септември 2021 година – началото на новата учебна година, на територията на университета се открива изнесен ваксинационен пункт на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Плевен. В обособени пунктове, единият в двора на ректората, а другият – в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, ще се извършват бързи антигенни тестове на студенти и преподаватели. Ще се поддържа актуален регистър на ваксинираните, както и на положителните за COVID-19 лица, за които ще се уведомява своевременно РЗИ-Плевен.
Ръководството на ВУЗ-а осъзнава, че най-важният фактор за нормалното провеждане на учебния процес е здравето на преподавателите, студентите и служителите. За целта, в МУ-Плевен са събрани и анализирани данни за ваксинационния статус на всички групи, участващи в образователния процес. Ваксинационното покритие за преподавателите е 50%, а заедно с прекаралите COVID-19 – стига до 72%. При чуждестранните студенти делът на ваксинираните е най-голям – 85%, докато при българските студенти е едва 20%.
Академичното ръководство на висшето училище прие на заседание на Ректорския съвет от 02 септември 2021 г. строги правила и мерки за ограничаване на разпространението на корона вируса и ясен план за провеждане на безопасен учебен процес. Учебните занятия ще се провеждат в хибридна форма – присъствено и в електронна среда чрез Системата за електронно и дистанционно обучение. Практическите занятия ще се водят присъствено на ротационен принцип през две седмици за българските и чуждестранни студенти във Факултет „Медицина“, както и по курсове и специалности във факултетите „Фармация“, „Обществено здраве“, „Здравни грижи“ и Медицинския колеж.

Подобни новини

Back to top button