ОбразованиеСвета

Хирургия на живо – операции в реално време от CELEBRATION HOSPITAL FL, USA

Както вече posredniknews.com информира, от 13 до 17 септември 2021 година в Телекомуникационния ендоскопски център на Медицинския университет в Плевен се провежда традиционна за висшето училище Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари. Осемнадесетото издание на младежкия научен форум е организирано под мотото „Blooming Colours of Medical Science“, с акцент върху пъстрите цветове на медицинската наука. Във връзка с ограниченията, наложени от пандемията от COVID-19, конференцията се провежда в хибриден формат и при спазване на всички противоепидемични мерки.
Ключов момент от научната програма е виртуалният Симпозиум на световната Асоциация по лапароскопска и роботизирана хирургия – Society of Laparoscopic & Robotic Surgeons (SLS). На 15 септември в рамките на един ден водещите осем топ хирурзи в света представят последните тенденции в лапароскопската и роботизираната хирургия. Това ще стане чрез теоретична част от лекции и излъчване на Хирургия на живо – операции в реално време от CELEBRATION HOSPITAL FL, USA.
Регистрираните участници в 18-то издание на Международната медицинска научна конференция за студенти и млади лекари са 112, които ще се представят с 48 доклада по тематични направления – хирургия, ортопедия, урология, вътрешни болести, акушерство и гинекология, педиатрия, неврология, неврохирургия, психиатрия, докторанти, вария, постери и фармация. Форумът посреща виртуално участници от осем държави – Македония, Румъния, Украйна, Полша, Индонезия, Судан, Египет и Йордания. Традиционно конференцията привлича интересът на участници от всички медицински университети в страната.

Подобни новини

Back to top button