ПолитикаПътешествияСвета

Експрес „Свързана Европа“ премина през България

Влакът Connecting Europe Express (Експрес „Свързана Европа“), чийто маршрут преминава през цяла Европа, посети България. На наша територия той е теглен от наименувания на цар Калоян локомотив, един от най-новите локомотиви на БДЖ, доставени през тази година, съобщават от националния железопътен превозвач. Влакът беше посрещнат късно вечерта в сряда, 15 септември, на Централна гара София от представители на ръководния екип на БДЖ и Столична община, които спазиха традицията за връчване на знамето на града на представителната делегация от Европейската комисия, пътуваща с композицията.
В четвъртък, 16 септември, влакът беше изпратен с официална церемония на Централна гара София, на която присъстваха заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев, заместник-кметът на Столична община Дончо Барбалов, управленските екипи на БДЖ, НКЖИ и представители на Европейската комисия.

На събитието в присъствието на ръководителя на делегацията във влака и посланика на инициативата беше валидирана специална пощенска марка, посветена на Европейската година на железопътния транспорт.
След пристигането си вечерта в Русе, представителите на Европейската комисия посетиха музея на транспорта в града, който се помещава в първата построена железопътна гара в България. В петък в 9:30 часа Connecting Europe Express ще отпътува от Русе в посока Румъния.
Началото на пътуването на Connecting Europe Express бе на 2-ри септември от Лисабон, Португалия, като страна председателстваща Съвета на Европейския съюз. След като обиколи над 100 населени места на Стария континент по време на петседмичното си пътуване, влаковата композиция ще завърши обиколката си в Париж на 7-ми октомври. Разписанието на влака можете да намерите и в Google maps.
БДЖ е част от инициативата, която е едно от най-емблематичните събития в Европейската година на железниците за популяризиране на железопътния транспорт като най-екологичен, безопасен и енергийно-ефективен.
По маршрута на влака се провеждат различни събития за неговото посрещане, като на всяка гара се организира разяснителна кампания и дискусия за ползите от железопътния транспорт и какво трябва да бъде направено, за да се превърне в предпочитан за пътниците и бизнеса. Дискусиите се излъчват в реално време на сайта на Connecting Europe Express.
Осъществяването на инициативата Connecting Europe Express е резултат от доброто сътрудничество между всички железопътни и инфраструктурни оператори в ЕС в обединението им за единство около идеята за популяризиране предимствата на железниците като привлекателен и устойчив начин за придвижване.
Темата за намаляването на вредните емисии от транспорта е все по-актуална и дискутирана на европейско ниво. През 2019 г. ЕК представи концепцията за прилагане на т.нар. Зелена сделка, която налага сериозни мерки за ефективно използване на ресурсите и намаляване на замърсяването. Амбициозният план е до 2050 г. Европа да бъде екологично неутрална от влиянието на въглеродни емисии. Екологичният потенциал на железопътния транспорт е причината той да има такова централно място в политиката на ЕС за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Емисиите от въглероден диоксид, генерирани от него, са многократно по-ниски в сравнение с тези при другите видове транспорт. Тези предимства извеждат на преден план в транспортната политика приоритетното развитие на железопътния сектор.

Подобни новини

Back to top button