Минали избори

Отново секретарят на РИК в Плевен ще бъде определен в София

В неделя, 19 септември 2021 година, се проведоха консултации за определяне състав на Районната избирателна комисия (РИК) за Петнадесети Плевенски избирателен район за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент, както и тези за народни представители, и двата избора – насрочени за 14 ноември 2021 година, нейното ръководство, включително и списък на резервните членове между парламентарно представените партии и коалиции.
Консултациите бяха свикани от Областния управител на Област Плевен в изпълнение на задълженията му, произтичащи от чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение №539 ПВР/НС от 16.09.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) относно провеждане на консултации при областните управители.
Съгласие беше постигнато за длъжностите Председател и зам. председатели на РИК. Спорен остана въпросът за това, кой да бъде определен за секретар на РИК, тъй като не бе постигнато съгласие между партиите. Подобна бе ситуацията и при сформиране на РИК – Плевен за парламентарните избори, проведени на 4 април.
Представителите на политическите партии, участвали в консултациите, бяха запознати, че в тази ситуация Областният управител ще изготви протокол и уведомление до ЦИК, че не е постигнато съгласие по всички въпроси относно ръководството на РИК-16. Въпросът за определянето на секретар на РИК-15 ще бъде предоставен за решаване от страна на ЦИК.
След проведените разисквания и направените предложения за състав на РИК представителите на политическите партии и коалиции установиха, че са постъпили следните предложения:
За Председател на РИК-15-Плевен – Василка Митева от квотата на ПП „ИТН”;
За заместник-председатели:
– Ярослав Димитров от квотата на ПП „ГЕРБ”
– Петър Жеков от квотата на ПП „ДМ-Обединение”.
За секретар на РИК-15-Плевен не бе постигнато съгласие, като са направени две предложения:
– Пламен Иванов от квотата на КП „ИСМВ”;
– Айгюл Хасанова от квотата на ПП „ДПС”;
За членове на РИК са направени предложения, които съответстват на квотата на всяка една политическа формация, съгласно Решение №539 ПВР/НС от 16.09.2021г. на ЦИК.
Съгласно чл. 59, ал.2 от ИК се очаква ЦИК да назначи РИК в срок не по-късно от 50 дни преди изборния ден.

Подобни новини

Back to top button