Водещи новиниОбщинска и държавна администрацияСтраната

Близо 1 млн. подадени в срок финансови отчети на фирми и институции стоят непубликувани

Поради „слабости в организацията“ почти 1 милион годишни финансови отчети (ГФО) за предни години са били подадени от фирмите в срок, но все още не са вписани в Търговския регистър и не са публично достъпни, пише sega.bg.
Данните са след одит на Сметната палата за работата на Агенцията по вписванията, който разкри множество нарушения, и след като правосъдният министър Янаки Стоилов нареди на инспектората на ведомствота да провери тревожните констатации на палатата. Затлачването е факт, въпреки че огромен процент от фирмите вече подават документите по електронен път и би трябвало придвижването им за публикуване да става бързо и лесно.
Вече се работи по спешен график за преодоляване на кризата с необработените стари фирмени заявления за обявяване на годишни финансови отчети и декларации за липса на дейност. Към средата на юни чакащите документи са 993 624 броя. Но в момента се трупат нови, защото тече новата кампания за подаване на отчетните документи – за 2020 г. Крайният срок е 30 септември.
За да стопи сериозното забавяне, от АВ вече са предприели организационни и кадрови промени, като целта е:
– подадените през 2019 г. заявления за публикуване на отчети да бъдат разгледани до края на тази година;
– подадените заявления през 2020 г. да бъдат обработени до средата на 2022 г.;
– подадените през тази година документи да бъдат разгледани до края на 2022 г.
В кампанията за 2020 година, която приключва след броени дни, досега са подадени 205 794 броя годишни финансови отчети, като 78% от тях са предадени онлайн – чрез портала на Агенцията по вписванията. Числото не е голямо, като се има предвид, че по данни на НСИ миналата година в страната е имало 410 785 регистрирани търговски предприятия. Очевидно и тази година голяма част от бизнеса ще предаде финансовите си отчети в последния момент.
От Агенцията по вписванията напомнят:
Годишни финансови отчети трябва да подадат дружествата с ограничена отговорност (ЕООД, ООД), акционерните дружества (АД), едноличните търговци (ЕТ), командитните дружества (КД), събирателните дружества (СД), сдруженията и фондациите. Предприятията, регистрирани по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) не публикуват отчетите си в Търговския регистър.
Държавната такса за подаване на документите на място в офисите на АВ е 40 лв. Фирмите, които правят това онлайн чрез https://portal.registryagency.bg, плащат 20 лева. Фирмите без дейност подават само декларация, че не са работили през съответната година, за което не дължат такса.

Подобни новини

Back to top button