PR и реклама - НПООбразованиеСвета

ПГЕХТ в Плевен с успешно участие в пореден проект по Еразъм+

Съвременната действителност поставя пред образованието много проблеми, но един от тях е особено значим – как младите хора да надграждат получените в училище базови професионални знания и компетентности, за да бъдат по-адаптивни към новостите в съвременния дигитален свят, което да разшири възможността им да се реализират на европейския трудов пазар.

Великолепна възможност за преодоляване на този проблем беше участието в проект № 2020-1-BG01-KA102-078618 „Европейски дигитални практики за професионално развитие” по програма Еразъм +. Той се реализира в консорциум, чиито членове са Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров”, Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника – Бургас и Професионална гимназия по електротехника и електроника „М.В.Ломоносов” – Горна Оряховица. 50 ученици от Х и ХI клас от училищата, членове на консорциума, придружени от 6 учители, бяха на двуседмична практика в Италия, където в реална работна среда създадоха собствени уебсайтове и се занимаваха с управление на база данни. Те се запознаха с добри европейски образователни практики и ефективно езиково и пазарно ориентирано професионално обучение, в съответствие с бързо променящите се нужди на националната и европейската бизнес среда. Участници в мобилността бяха ученици от специалностите „Компютърна техника и технологии” и „Компютърни мрежи”, „Приложно програмиране” и „Електронна търговия”, разпределени по групи:
1 поток – 20 ползватели от ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” – Плевен;
2 поток – 15 ползватели от ПГМЕЕ – Бургас;
3 поток – 15 ползватели от ПГЕЕ „М.В. Ломоносов” – Горна Оряховица.
След приключването на мобилността участниците я определиха като прекрасно изживяване, което е съчетава придобиването на много знания, със забавления и работа в страхотен екип. Споделиха, че това е било щуро приключение и невероятен начин да опознаят собствените си възможности. Всеки ден е бил различен, обогатяващ и вдъхновяващ. Всеки ден е бил предизвикателство, което са преодолявали с общи усилия, а това ги е направило по-знаещи и можещи.
Менторите им са ги провокирали да търсят, да тестват, да мислят творчески. Това ги е накарало да вложат желание, старание и емоция във всяка поставена задача. Заедно с това са получили безценни съвети от професионално естество.

Най-ценното, което получиха участниците, е приятелството на хората, с които работиха и живяха в двете седмици на мобилността. Тяхната положителна нагласа към образованието, професията и креативната работна среда ги заредиха с много нови цели и мечти, които да следват в бъдеще.
В резултат от проекта „Европейски дигитални практики за професионално развитие” учениците от трите региона се научиха не само да получават инструкции, a да провокират с проактивност; да защитават мнението си и да носят отговорност за действията си; да желаят да се развиват и да учат ежедневно, да обичат предизвикателствата; да подкрепят и оценяват съучениците и приятелите си и да изискват същото от тях.
Богатата културна програма помогна на участниците да се докоснат до магията на Италия, да се наслаждават на пейзажите, архитектурата и изкуството в Римини и Венеция. Много забавни моменти имаше и в ресторантите, когато учениците опитваха с удоволствие богатството на италианската кухня.
По мнението на участниците проектът „Европейски дигитални практики за професионално развитие” е постигнал целите си и е изключително полезен за бъдещото им професионално развитие и за личностното им израстване.

Подобни новини

Back to top button