ОбразованиеСтраната

Седем учители от “Заедно в час” преподават през новата учебна година в Плевенско и в Ловешко

Седем учители от програма “Нов път в преподаването” на фондация “Заедно в час” ще преподават в областите Плевен и Ловеч през новата учебна година. Новите учители в двата региона са четирима – двама в Плевенско и двама в Ловешко, а останалите трима продължават във втората си година като учители. Учителите работят в 6 училища партньори на „Заедно в час“ в Плевен, Бохот, Пордим, Ловеч, Дерманци и Луковит. Новите учители преподават по едни от най-търсените предмети – математика, английски език и в начален етап.
Заедно с новите учители в двете области още над 150 учители от програма „Нов път в преподаването” на „Заедно в час“ ще преподават през новата учебна година в 89 училища в цяла България. 86 са новите мотивирани учители, които влизат за първа година в класните стаи, а 71 продължават втората си година в училище. За първи път организацията ще работи в областите Благоевград и Русе, като така разширява обхвата си до 20 области на страната.
Новите учители от “Заедно в час” са професионалисти с опит от различни сфери и са преминали през сериозен подбор от над 3000 кандидати. Сред тях има хора с педагогическо образование, така и инженери, архитекти, икономисти и наскоро завършили студенти от престижни специалности в България и чужбина. Те ще преподават на ученици от първи до дванадесети клас по различни предмети, като най-голям е броят на учителите по най-търсените в момента предмети – математика, чужди езици и учители в начален етап на обучение.

Нов прием на кандидати за учители
С началото на новата учебна година фондация “Заедно в час” започна и приема на нови кандидати за участници в програмата “Нов път в преподаването”. Програмата за професионално и лидерско развитие вече 11 години обучава и подкрепя силно мотивирани хора със или без предишен педагогически опит да работят като учители и да подкрепят равния достъп до качествено образование на всички ученици в България.
Няма изискване кандидатите да имат учителска правоспособност – одобрените участници придобиват такава в рамките на програмата. Програмата обаче е много подходяща и за наскоро завършили студенти по педагогика без практически опит. Необходими са завършена бакалавърска степен до 1 септември 2022 г. и силна мотивация за работа с всички ученици, без значение от контекста и предизвикателствата на средата. Кандидатите трябва да имат готовност за работа като учител на пълен работен ден за период от две години.
Крайният срок за кандидатстване е до 25 ноември 2020 г. на сайта zaednovchas.bg.
“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация “Америка за България” и е част от международната мрежа Teach for All на организации, които работят срещу неравенството в образованието в близо 50 държави по целия свят.

Подобни новини

Back to top button