БизнесОбщинска и държавна администрация

Ясни са имената на експерт-счетоводителите за три от общинските фирми

Общинският съвет в Плевен избра експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на три от търговските дружества, чийто собственик на капитала е Общината. Изборът е за фирмите „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Инжстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД.
В изпълнение на решение на местния парламент от юни тази година трите търговски дружества с общинско участие – „Тролейбусен транспорт“, „Инжстрой“ и „Тибор“, са внесли предложения за избор на експерт-счетоводители за заверка на годишните им финансови отчети за 2021 г., съгласно проведените от тях конкурси. Представени са и протоколите от комисиите, провели конкурсите и информация с класираните поименно кандидати. В тази връзка и на основание съответните нормативни документи Общинският съвет гласуваха избор на експерт-счетоводители за заверка на годишните финансови отчети за 2021 г., както следва:
– за „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – Йорданка Виткова;
– за „Инжстрой“ ЕООД – Златка Нешева;
– за „Тибор“ ЕАД – Йордан Досев.
С друго свое решение от септемврийското редовно заседание Общинският съвет допълни Програмата за развитие на Диагностично-консултативен център ІІ – Плевен за 2021 г., като към графика за закупуване на медицинска апаратура бе добавена Рентгенова цифровизираща система – DR. Апаратурата е на стойност 36 000 лв. с ДДС и ще бъде закупена със собствени средства на Дружеството.

Подобни новини

Back to top button