Наука

„Кризите като катарзис“ е темата на конференция, домакин на която е Историческият музей

Кризисните ситуации са неизменна част от историческото развитие. За някои те са основата на човешкото усъвършенстване и еволюция. В големия труд на Арнолд Тойнби отговорите на кризите (под формата на предизвикателства) водят до промени и прогрес.
Възприемайки кризата като възможност, Регионалният исторически музей в Плевен, съвместно с Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ организират научен форум на тема „Кризите като катарзис“. Целта на конференцията е да се даде трибуна на млади и утвърдени учени за споделяне на наблюдения, разсъждения и изследвания върху политическите, стопанските, социалните и културните ефекти, и последици от ситуации с висока степен на екстремалност в историческа перспектива.
Конференцията ще се проведе на 15 октомври 2021 година в хотел „Балкан“, заседателна зала, ет. 2 и на 16 октомври 2021 година в Регионалния исторически музей.
Материалите от конференцията ще бъдат издадени в самостоятелен сборник.

ПРОГРАМА

15 октомври 2021 година, хотел „Балкан“, Плевен, бул. „Русе“ № 85
13:00 – 14:00 ч. – Регистрация на участниците в конференцията – Заседателна зала ет. II
14:00 – 15:00 ч. – Откриване на конференцията и приветствие към участниците
Приветствие към участниците:
д-р Володя Попов – директор Регионален исторически музей – Плевен
Георг Спартански – кмет на Община Плевен
чл. кор. проф. д. и. н. Иван Илчев – Встъпително слово
д-р Димитър Петров, зам. – директор на РИМ – Плевен – Организационна и техническа информация относно провеждането на конференцията

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
АРХЕОЛОГИЯ, АНТИЧНОСТ, СРЕДНОВЕКВИЕ, ВЪЗРАЖДАНЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
проф. д. и. н. Христо Матанов, проф. д. и. н. Вера Бонева
15:00 – 15:15 ч.
Калоян Петков, СУ „Св. Климент Охридски“, докторант в катедра „Археология“
Ритуално „убити“ оръжия от Тракия.
15:15 – 15:30 ч.
д-р Даниел Иванов, Регионален исторически музей – София
Опазване / показване или проблемът за автентичността, реконструкциите, реставрацията и консервацията на недвижими археологически ценности.
15:30 – 15:45 ч.
гл. ас. Деница Петрова, Институт за исторически изследвания – БАН
Криза в царството – гибелта на цар Михаил III Шишман
15:45 – 16:00 ч.
гл. ас. д-р Никола Дюлгеров, СУ „Св. Климент Охридски“
Църковната криза в Морея през първата половина на XIII век.
16:00 – 16:15 ч. кафе пауза
16:15 – 16:30 ч.
Мартин Вълчев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, докторант в катедра „Средновековна обща история“
Трудният път на християнството в района на Източна Балтика в контекста на Северните походи (XII – XIII в.)
16:30 – 16:45 ч.
Мариета Стойкова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, докторант в катедра „Стара и средновековна история“
Католическата църква и Лутеровата „зараза“ в началото на XVI в.
16:45 – 17:00 ч.
проф. Вера Бонева, Университет по библиотекознание и информационни технологии
Земетресението в София от 1858 г.
17:15 ч. – дискусия

16 октомври 2021 година, Регионален исторически музей – Плевен
ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ, СЕКЦИЯ 1
ЕКСПОЗИЦИОННА ЗАЛА НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ, ЕТ. II, ЗАЛА „ЧЕТВЪРТИ ПЕХОТЕН ПЛЕВЕНСКИ ПОЛК ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“
ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Проф. д-р Пламен Митев, проф. д. и. н. Бисер Георгиев
9:00 – 9:15 ч.
Иван Костадинов Рабаджиев, докторант СУ „Св. Климент Охридски“
Кризата в сектора за сигурност и реформата в полицията след убийството на Александър II
9:15 – 9:30 ч.
проф. д. и. н. Бисер Георгиев, ШУ „Епископ Константин Преславски“
Либералите радослависти и политиката на официална Русия в десетилетието на прекъснатите дипломатически отношения 1886-1896 г.
9:30 – 9:45 ч.
Тодорка Стоянова, Военноморски музей – Варна
Българската криза 1885 – 1887 г. – преломен момент в развитието на Флотилията и Морската част на България
9:45 – 10:00 ч.
Росиця Лельова, Институт за исторически изследвания – БАН
Трудният път след Илинден. Активи и пасиви в екзархийската дейност
10:00 – 10:15 ч.
д-р Любка Найденова
Отношението на Либералната партия към провъзгласяването и защитата на Българската независимост (1908-1909 г.)
10:15 – 10:30 ч.
гл. ас. д-р Стоян Николов, Военна академия „Г. С. Раковски“
Кризата в 9-та пехотна Плевенска дивизия през лятото на 1913 г.
10:30 – 10:45 ч.
Стефан Петров, докторант в СУ „Св. Климент Охридски“
Военен ентусиазъм и апатия – настроенията в Руската империя в годините на Първата световна война
10:45 – 11:00 ч.
Янко Стефанов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, докторант в катедра „Нова и най-нова обща история“
Руската православна църква в условията на революцията
11:00 – 11:15 ч. – кафе пауза
11:15 – 11:30 ч.
Доц. д-р Гергана Алексиева, СУ „Св. Климент Охридски“
Политическата и социална криза в Чили (1924 – 1925)
11:30 – 11:45 ч.
Елица Ненова, СУ „Св. Климент Охридски“, докторант в катедра „Нова и съвременна история“
Голямата депресия и Ваймарска Германия
11:45 – 12:00 ч.
доц. д-р Христо Беров, СУ „Св. Климент Охридски
Гроздовете на гнева или затишие между бури по балкански? (Гърция, Румъния и справянето с Голямата депресия)
12:00 ч. Дискусия.
Закриване на конференцията
Посещение на Регионален исторически музей – Плевен

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ, СЕКЦИЯ 2
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛЕВЕН, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА, ЕТ. II
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Чл. кор. проф. д. и. н Иван Илчев, проф. д-р Веселин Янчев
9:00 – 9:15 ч.
Цанко Цолов, докторант в СУ „Св. Климент Охридски“
Втората Световна война като фактор в процеса на еврейската миграция към Палестина
9:15 – 9:30 ч.
Кристиян Георгиев, СУ „Св. Климент Охридски“, докторант в катедра „Нова и съвременна история“
Бразилия след края на Втората световна война – падането на диктатурата Estado Novo и установяването на либералния режим
9:30 – 9:45 ч.
подполк. гл. ас. д-р Калин Ранчев, Военна академия „Г. С. Раковски“
Вътрешни кризи в „Съветския блок“ през 50-те и 60-те години на XX век.
9:45 – 10:00 ч.
Данаила Ангелова, Регионален исторически музей – Шумен
Икономическото развитие на Шумен в първите години след политическите промени през 1944 г. и 1989 г. и отражението им в останалите сфери на живот.
10:00 – 10:15 ч.
Магдалена Властанова, СУ „Св. Климент Охридски, докторант в катедра „Нова и съвременна история“
„The green berets“ – холивудският прочит на Виетнамската война
10:15 – 10:30 ч.
Кремена Костадинова Диаш, СУ „Св. Климент Охридски, докторант в катедра „Нова и съвременна история“
Тропикализмът – културна експлозия по време на диктатура
10:30 – 10:45 ч.
гл. ас. д-р Боряна Митева, СУ „Св. Климент Охридски“
Интерпретацията на историята като дипломатически проблем: кризата в отношенията на Япония с КНР и Република Корея от 1982 г.
10:45 – 11:00 ч.
Вержиния Христова – Мирчева, докторант в СУ „Св. Климент Охридски“
Децата на Китай – динамика на демографските политики
11:00 – 11:15 ч. – кафе пауза
11:15 – 11:30 ч.
гл. ас. Ивайло Марков, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
Битката за природата като местна криза: между златодобива и екотуризма. Случаят на община Трън
11:30 – 11:45 ч.
гл. ас. Начо Димитров, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
От ценности към оценки: антропологичен анализ на ролята на разочарованието от постсоциализма за очарованието от социалистическото минало.
11:45 – 12:00 ч.
д-р Димитър Петров, Регионален исторически музей – Плевен
Албанците в Република Северна Македония – Икономическа и социална трансформация на общността в края на XX и началото на XXI век.
12:00 ч. Дискусия
Закриване на конференцията
Посещение на Регионален исторически музей – Плевен

Подобни новини

Back to top button