ОбразованиеСтраната

Нова програма финансира училищни проекти за преодоляване на последствията от пандемията

До края на октомври училищата в цялата страна могат да подават проектни предложения с бюджет до 50 000 лева

Новата програма “Учим заедно” на Фондация „Заедно в час” ще финансира проекти на училища за преодоляване на последствията от пандемията, информират от фондацията. Максималният размер на финансиране за одобрен проект е до 50 000 лв. “Учим заедно” цели да стимулира училищата да предложат и приложат работещи решения, които допринасят за наваксване на пропуските от пандемията в знанията и уменията на учениците в България. Програмата се реализира за първи път от Фондация „Заедно в час” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.
Срокът за подаване на проектни предложения е 30 октомври през формуляр на сайта zaednovchas.bg/uchim-zaedno/.
За програмата могат да кандидатстват държавните и общински училища в България. Одобрените проекти трябва да бъдат изпълнени в рамките на една година, считано от 1 януари 2022 г. Предимство в процеса на оценка ще получат идеите, които имат ясен план и визия за устойчиво развитие и след приключване на проекта.
“Търсим проектни предложения, които създават условия за подобряване достъпа до образование, постиженията на учениците и техните академични резултати. Надяваме се с тази програма да подкрепим училищата в несигурното настояще да изпробват нови идеи, да тестват различни подходи и иновативни решения, които след това да можем да споделим и с по-широк кръг училища като добри практики за справяне с предизвикателствата на пандемията”, споделя Мариян Ранков, ръководител “Образователни проекти” във фондация “Заедно в час”.
Какви проекти се търсят
Програмата цели да обхване ученици между първи и дванадести клас от държавни и общински училища в България и да отговори на техните образователни нужди и засилени от пандемията от COVID-19, сред които са преодоляване на езикова бариера (ученици с различен майчин език), ниски академични резултати, ниска ангажираност в учебния процес, липса на ключови умения и специални образователни потребности. Насърчава се училищата да кандидатстват в партньорство с други училища, неправителствени организации и/или университети от страната и чужбина. Партньорствата носят допълнително точки в оценката на проектните предложения, затова приносът на партньорите трябва да бъде ясно посочен и обоснован.
Сред допустимите дейности за проектите са:
– Създаване на нова и/или различна организация на учебния процес;
– Обучения и супервизия на училищния екип;
– Партньорства с граждански организации или институции;
– Прилагане на вече съществуващи или създаване на нови инструменти за адресиране на нуждите на учениците;
– Допълнителни часове или организиране на извънкласни занимания за наваксване;
– Създаване на нови или внедряване на съществуващи инструменти за подкрепа на учители;
– Прилагане на разнообразни и иновативни начини на преподаване в училището;
– Създаване на индивидуални учебни програми за ученици или група от ученици с конкретни нужди;
– Създаване на нови процеси за подкрепа, консултации и включване на учениците в училищния живот;
– И други дейности, които се надграждат логически и адресират нуждите на учениците в конкретното училище.
Повече информация за критериите за оценка на проектите, процеса на кандидатстване, допустимите разходи и още подробности за програмата са достъпни на сайта на програмата.

Подобни новини

Back to top button