СоциалниСтраната

След изтичане на договора, с който са наети, сезонните работници се осигуряват здравно сами

Сезонните работници, които не започват друга работа след приключване на летния сезон или се регистрират на трудовата борса без право на обезщетение, трябва да плащат здравните си осигуровки сами, напомнят от Националната агенция за приходите (НАП). Срокът за внасяне на здравните вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
Сезонните работници, както и безработните, подават в НАП декларация Образец 7. Това може да стане електронно, чрез Портала за е-услуги, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или квалифициран електронен подпис (КЕП), както и в офис на приходната агенция. Срокът за подаване на декларация Образец 7 е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски. Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лева
Потребителите могат проверят здравноосигурителния си статус в Портала за е-услуги на НАП: https://portal.nra.bg/details/health-insu-status или с въвеждане на ЕГН на телефон: 0700 18 700.

Подобни новини

Back to top button