ОбществоОбщинска и държавна администрация

Контролни преброявания ще се извършват до края на октомври

Националният статистически институт започва контролни изследвания за „Преброяване 2021“. Повече от 400 експерти ще обходят 14 000 жилища и ще анкетират домакинствата, които живеят в тях.

Домовете са избрани на случаен принцип. Посещения ще се правят до 31 октомври 2021 година.

Целта на първото изследване е да установи точността на данните за населението и жилищата, които са вписани в преброителните карти, и да установи размера на допуснатите грешки.

Второто изследване е свързано с обхвата на населението за страната. Целта му е да установи относителния дял на непреброените и два пъти преброените лица.

Така от НСИ ще набележат мерки, с които да избегнат грешки при следващи преброявания на населението и жилищния фонд.

По предварителни данни са били преброени 5,775 млн. души, от които електронно – 2,405 млн. души. Първите предварителни резултати за населението на България ще бъдат обявени в края на 2021 година.

Подобни новини

Back to top button