Образование

Детска градина прилага съвременни образователни технологии

През 2021 година педагогическият екип на Детска градина „Слънце” в Левски реализира проект „Детската градина – зелена, цветна и красива”, финансиран от ПУДОС. С осигуреното финансиране на стойност 5000 лева дворът на централната сграда бе озеленен и оборудван с нови съоръжения за игра.
Детската градина бе одобрена да работи по Национална програма „Успяваме заедно” Модул 2: „Иновативна детска градина”. Основните цели на проекта са свързани с разработване на учебна структура с динамичен план, активности и методи за ефективна работа, подчинени на компонентите на STEM подхода. Светлана Фидосиева и Снежина Любенова са учителите-новатори, които чрез игрови и интерактивни методи трябва да въведат опитно-практическата дейност като водеща в учебния процес.
Основната тема на дейностите по проекта е „Нашето бъдеще”. Интегрираните STEM ситуации ще се провеждат в специално изграден център, оборудван с LEGO строители, логически конструктори, занимателни математически игри, лаборатории за експерименти и опити.
В тази иновативна образователна среда децата от подготвителните групи ще имат възможност да творят, моделират и проектират. В проекта са включени общо 51 малки участници и техните родители, като партньори в част от дейностите. Закупените дидактически средства са на стойност 3500 лв. Проектът трябва да приключи през май 2022 година.

Подобни новини

Back to top button