COVID-19ЕвропаНПООбщество

Извод от проект „Еврородители 2020“: В ковид кризата проблемите на европейските семейства си приличат

Сравнение и анализ на ситуацията в семействата в Европа беше извършено от партньорите по проект „Europarents 2020“ („Еврородители 2020“), финансиран по програма „Еразъм+“. В проекта участват неправителствени организации от Германия, Австрия, Испания, България, Гърция, като нашата страна е представена от сдружение „Учебна работилница Европа“ – Плевен.

„Еврородители 2020“е продължение на предишен проект на консорциума по същата тема – за нуждата от специална подкрепа за семейството, и допълва резултатите от него.

Проучването, направено в петте европейски държави, има за цел да помогне на организаторите в ориентирането им за по-нататъшните им действия точно към нуждите на родителите. Въз основа на това планът е да се разработи игра, която улеснява, стимулира и третира по лесно разбираем начин разговорите в семейството по трудни теми.

„Проведеното настолно проучване по предишния проект показа, че преди всичко въпроси като съвместимостта на работата и семейството, възпитанието, потреблението на медии, равенството между мъжете и жените в семейството, боравенето с пари, както и различни стилове на комуникацията и културата на спорене водят до конфликти в семействата от всички националности. В новото проучване респондентите успяха да посочат коя от тези теми вече е водила до конфликти в семейството, колко често се случват тези конфликти и какво може да помогне за тяхното конструктивно разрешаване“, обяснява Пенка Спасова от „Учебна работилница Европа“.

Ето основните данни и резултати от проучването.

В проучването взеха участие общо 384 души. Повече от половината от всички респонденти от Австрия, България и Германия отговориха, че въпросът за съвместяването на работата и семейството води до спорове в семейството. Конфликтният въпрос за баланса между професионалния и личния живот наистина води в единични случаи до ежедневни спорове, но все пак е причина за конфликт веднъж седмично за повече, или около една четвърт, от анкетираните. Конфликтната тема за възпитанието води до спорове веднъж седмично, особено при една четвърт от анкетираните от Германия, Австрия и Гърция, докато в Испания, България, а също и Австрия, около една трета от анкетираните заявяват, че темата за възпитанието рядко води до конфликти в семейството. Конфликтната тема за медийното потребление се откроява за разлика от другите налични опции, тъй като тази тема е много по-често причина за ежедневни спорове. Освен германските респонденти, от които около една трета заявяват, че тази тема предизвиква спор всеки ден, повече от 10 процента от австрийските, гръцките и българските респонденти също заявяват, че тази тема ежедневно причинява вътрешно-семейни конфликти. В Испания почти 10 процента потвърдиха, че темата за потреблението на медии носи нови конфликти всеки ден. Конфликтният въпрос за равенството между мъжете и жените никога не изглежда да е проблем за около една трета от респондентите в Германия, Австрия и Испания. Въпреки това за повече от една трета от анкетираните в тези страни той води до конфликти веднъж месечно. Въпросът за равенството между мъжете и жените е най-малко вероятно да доведе до конфликти сред респондентите от България. Конфликтният въпрос за боравенето с пари никога не води до спор при почти една трета от респондентите от Австрия и Испания. Въпреки това трябва да се отбележи, че около 25 процента от анкетираните в тези страни, както и в Гърция, Германия и Испания, както и в България, водят ежедневен, ежеседмичен и/или ежемесечен спор по тази тема. Различните стилове в комуникацията и културата на аргументиране рядко се разглеждат като причина за спор от около една трета от анкетираните и никога не се считат за причина за спор за около една четвърт от всички респонденти.

Респондентите бяха помолени да посочат как вътрешносемейните конфликти влияят върху родителите. Изборът беше „ефекти върху работата, ефекти върху деца, ефекти върху партньорството, психосоматични ефекти (високо кръвно налягане, главоболие и др., психологически ефекти (депресивни симптоми и др.) или повишено ниво на стрес.“ Сред анкетираните от всички страни беше установено, че повече от една четвърт от тях споделят, че конфликтите са на 100 процента свързани с повишеното ниво на стрес.

Повече от една четвърт от анкетираните от всички страни заявяват, че както ефектите от конфликтите върху децата, така и върху родителите се изразяват в повишено ниво на стрес и са на мнение, че конфликтите имат най-малко въздействие върху детските навици или отдръпване от приятелския кръг.

Специално за България изводите са следните. Ясно е, че повечето вътрешносемейни конфликти в българските семейства могат да бъдат сведени до три въпроса – а именно, съвместимостта на работата и семейството, последвани от конфликтния въпрос за възпитанието и медийното потребление. Тези конфликтни проблеми засягат семействата с деца от всички възрасти. Прави впечатление, че конфликтната тема с медийното потребление е ежедневното предизвикателство за вътрешносемеен конфликт за почти една пета от анкетираните. Според проучване на Българския център за безопасен интернет децата в България прекарват около половината от свободното си време онлайн и са сред тези с най-нисък родителски контрол във виртуалната мрежа.

Въпреки че стандартът на живот в България не е много висок, изглежда проблемът с боравенето с пари рядко или никога не е причина за конфликт за около половината от анкетираните. За да могат да решават конфликтите в семейството по-конструктивно, 35% от анкетираните са на мнение 100%, че човек трябва съзнателно да отделя време за игра, четене на глас, спорт и т.н. и един за друг. И въпреки че много от респондентите страдат от последиците от неразрешени и/или постоянни конфликти, само 10 от респондентите подкрепят професионалните съвети. Много от анкетираните търсят помощ и съвет от приятели и/или колеги. Въз основа на получените резултати става ясно, че игра, която може да се използва за улесняване на комуникацията в семейството по проблемни теми, е добро начало да се подходи по лесно разбираем начин към решаването им. От опит се знае, че много родители се чувстват облекчени, когато установят, че не са сами с проблемите си. С една игра биха могли не само да почувстват, че някои теми са познати на семейства от цяла Европа, но ще влязат в директна връзка с подходи за решаване на проблеми от други страни. Ето защо следващата стъпка по проекта е разработването на играта, която ще стане факт през лятото на 2022 година и ще бъде на разположение за ползване безплатно от семействата.  

Подобни новини

Back to top button