АрмияОбразование

Курсантите от Долна Митрополия ще си партнират със студенти от столичен ВУЗ

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ и Висше училище по телекомуникации и пощи сключиха меморандум за сътрудничество, съобщават от Долна Митрополия. С документа ректорите на двете висши училища бригаден генерал Юлиян Радойски и професор д-р Миглена Темелкова потвърждават стремежа за сътрудничество и партньорство чрез разнообразни по форма, съдържание и практически резултати учебни и научни дейности в името на съвременните изисквания към висшето образование.
Ще се реализират интердисциплинарни дейности в областта на професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника” и на професионално направление 3.7 „Администрация и управление”.
Меморандумът предвижда партньорство както между преподавателските и научни екипи, така и интересни начинания между студентите и курсантите от двете училища.

Подобни новини

Back to top button