Образование

Ректорите на три висши училища се споразумяха за съвместни проекти и интердисциплинарно образование

На 22 октомври 2021 г. Техническият университет в Габрово (ТУ-Габрово) бе домакин на работна среща между ректорите на три висши училища и ръководителите на Центровете за компетентност към тях. Техническият университет в Габрово бе представен от ректора проф. д-р инж. Илия Железаров, зам.-ректора по учебната дейност проф. д-р инж. Анатолий Александров, зам.-ректора по научноизследователската дейност доц. д-р инж. Пламен Цанков и ръководителя на Технологичния парк проф. инж. Райчо Иларионов. От страна на Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) участие в срещата взеха ректорът проф. д-р Добромир Димитров, ръководителят на Центъра за компетентност доц. Георги Цанев и изследователят д-р Стефан Мирчев със свои студенти от катедрата по очни и УНГ болести. Великотърновският университет „Св. Св. Кирил И Методий“ бе представен на срещата от своя ректор проф. д-р Христо Бонджолов.

Целта на срещата бе ректорите на трите големи висши училища в региона да подпишат договори за сътрудничество за осъществяване на съвместна образователна, научноизследователска и развойна дейност. Ръководителите са водени от убеждението, че партньорството между академичните институции ще доведе до устойчиво икономическо и социално развитие на региона чрез предлагането на висше и професионално интердисциплинарно хибридно образование в областта на техниките, технологиите и социалните дейности, отговарящо на изискванията на пазара на труда.

Меморандум за сътрудничество подписаха ректорът на МУ – Плевен проф. д-р Добромир Димитров и ректорът на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил И Методий“ проф. д-р Христо Бонджолов. Те се споразумяха да разработват съвместни интердисциплинарни учебни програми и да провеждат обучения в областта на телемедицината, както и съвместно да изпълняват  национални  и международни проекти.

Ректорите на ТУ – Габрово и МУ – Плевен проф. д-р инж. Илия Железаров и проф. д-р Добромир Димитров подписаха договор за сътрудничество и научноизследователска дейност между Технологичния парк в Габрово и Центъра за компетентност. Чрез партньорството между двете иновативни научноизследователски структури те ще реализират приложни изследвания и развойна дейност в областта на медицината, медицинските технологии, електрониката и компютърната техника. Двете институции се споразумяха да изпълняват съвместни научноизследователски проекти в областта на 3D принтирането, виртуалната реалност и електротехниката. Ще се създадат иновативни хардуерни и софтуерни решения с приложение в автоматиката, роботиката и мехатрониката.

Изследователят от Центъра за компетентност на МУ-Плевен д-р Стефан Мирчев и студенти от катедрата по очни и УНГ болести презентираха иновативен 3D модел на средното ухо, пресъздаващ реални микроструктури, който ще се прилага в процеса на обучение на студенти, специализанти и млади хирурзи. Ректорът на МУ-Плевен проф. Димитров изрази надежда това да е един от първите иновативни продукти, които ще са резултат на споразумението между двата центъра за компетентност с реален ефект за бизнеса, медицината и образованието.

Домакините показаха на своите гости уникалното оборудване и възможности на  Технологичния парк към ТУ-Габрово, който включва общо 18 лаборатории от Център за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, Център за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (QUASAR) и Център за компетентност  „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“.

Подобни новини

Back to top button