ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Сесията на 28 октомври започва с отчет на бюджета на Плевен за полугодието

Общинският съвет на Плевен се събира за редовно заседание в четвъртък /28 октомври/ от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Съветниците ще заседават при спазване на противоепидемичните мерки, заседанието ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg/

Предварителният дневен ред на октомврийската сесия включва 20 предложения, първото от тях – информация за изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките от средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2021 г. На заседанието ще бъде представена и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022 – 2024 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Общината, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за същия период.

Предложение за изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за текущата годна е трета точка в дневния ред на съветниците. Измененията касаят няколко обекта в програмата: Реконструкция на кръстовище на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Ген. л-т Атанас Стефанов“ в Плевен; Аварийно укрепване на левия бряг на река Змиица, с. Беглеж; Съвременно периодично активно свлачище, регистрирано на общински път в землището на с. Ралево; Изменение на обект „Изграждане на спортна площадка; Създаване на обект „Основен ремонт на ул. „Бургас“.

Този месец Общинският съвет ще обсъди промени и в разчета за капиталовите разходи на Община Плевен за 2021 г. Промените касаят обект „Основен ремонт на Автогара Плевен“, изпълняван по проект, финансиран със средства от „Регионален фонд за градско развитие“ АД, „Банка ДСК“ АД и собствено участие на Общината. Ще бъде разгледано и предложение за сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг за изпълнение на проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен“.

На вниманието на съветниците ще стои и предложение за преобразуване на домашните социални патронажи в пет населени места на територията на общината – в гр. Славяново и селата Бохот, Пелишат, Коиловци и Мечка. С разкриването на нови услуги – Асистентска подкрепа, Механизъм Лична помощ и участието на Община Плевен в проекти, предлагащи почасови услуги по домовете, основен акцент в дейността на цитираните патронажи остава приготвянето на храна. На практика патронажите в посочените пет селища функционират изцяло като кухни, без възможност за предоставяне на допълнителни услуги, поради липса на административен капацитет. Така те не могат да отговорят на изискванията на Закона за социалните услуги.

Заседанието на 28 октомври включва още: Обсъждане на предложение за даване съгласие за разсрочване на последна изравнителна вноска по банков инвестиционен кредит на „Тибор“ ЕАД; Предложение за съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училища на територията на общината; Определяне на общински съветници – членове на комисия за провеждане на класацията „Спортист на годината“ на Община Плевен за 2021 г.; Приемане на схема за разполагане на преместваеми съоръжения във връзка с провеждане на „Коледен базар“ в Плевен; др.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за сесията на 28 октомври, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен –  https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/ Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 28.10.2021г. – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-28102021-g

Подобни новини

Back to top button