ЕкологияОбществоПолитикаПрирода

Плевен обсъжда със съседите си партньорство „По водите на река Осъм“

На 28 октомври в кабинета на областния управител на област Плевен, Марио Тодоров се състоя среща между Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч, Даниел Колев, заместник-кмет на Община Ловеч, Цветомира Христова, директор на Басейнова дирекция Дунавски район и директора на РИОСВ – Плевен – инж. Зорница Йоткова. Срещата имаше за цел да се обсъди ефективното партньорство между представителите на изброените местни власти, за устойчиво регионално развитие на територията, през която преминава река Осъм и притоците й. Наименованието на инициативата, по повод на която се създава настоящето партньорство е „По водите на р. Осъм“. Сътрудничеството е с цел изпълнение на проекти и дейности между партньорите.

Идеите и целите, които бяха обсъдени са осигуряване честотата на реката, запазване на биологичното разнообразие и местообитания, създаване на туристически продукт на територията на общините Ловеч, Троян, Летница, Никопол и Левски, разположени по поречието на р. Осъм и други.  Разрешаването на други общи проблеми и оползотворяването на потенциалите за развитие на територията, през която преминава реката и потоците й са широка тема, която подлежи на обсъждане и осъществяване.

Срокът на действие на Споразумението е от датата на подписването му до 3 години от изтичането на програмния период 2021-2027г.

В споразумението са включени следните Партньори:

Община Ловеч, представляване от кмета Корнелия Маринова;

Община Троян, представлявана от кмета Донка Михайлова;

Община Летница, представлявана от кмета Красимир Джонев;

Община Левски, представлявана от кмета Любка Александрова;

Община Никопол, представлявана от кмета Ивелин Савов;

Областна администрация Ловеч, представлявана от областния управител инж. Светослав Миленов;

Областна администрация Плевен, представлявана от областния управител Марио Тодоров.

Подобни новини

Back to top button