COVID-19ЖивотновъдствоЗемеделиеСтраната

От 8 до 26 ноември стопаните кандидатстват COVID помощ, която се плаща до 10 декември 2021 година

От понеделник, 8 ноември 2021 година, започва приемът на заявления за подпомагане по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“, съобщават от Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ). До 26 ноември 2021 г., включително, стопаните могат да заявят подпомагане. Утвърденият общ финансов ресурс от Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ е в размер до 72 млн. лв.
Заявленията за подпомагане ще се приемат в общинските служби по земеделие с цел да се улесни приемът на документи и да се избегне струпването на хора заради усложнената епидемична обстановка в страната. Стопаните следва да подават заявленията си по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалището на юридическото лице. Те могат да кандидатстват лично или чрез упълномощено лице след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.
Фермерите, които отглеждат едри и дребни преживни животни, ще бъдат подкрепени с до 37,5 млн. лв.
Размерът на помощта за едно животно се разпределя, както следва:
– млечни крави под селекционен контрол – 77 лв.;
– млечни крави – 77 лв.;
– млечни крави в планински райони – 45 лв.;
-месодайни крави и/или юници – 45 лв.;
– месодайни крави под селекционен контрол – 77 лв.;
– биволи – 77 лв.;
– овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – 19 лв.;
– овце майки и/или кози майки в планински райони – 15 лв.;
– овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 15 лв.
До 5 млн. лв. се предоставят на пчеларите за обезпечаване грижите за пчелните семейства. Размерът на помощта за едно пчелно семейство е 7 лв.
Производителите на плодове и зеленчуци ще бъдат подпомогнати с до 29,5 млн. лв., които ще се разпределят, както следва:
– ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – 550 лв./ха;
– сливи и десертно грозде – 280 лв./ха;
– винени лозя – 170 лв./ха;
– домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан – 800 лв./ха;
– пипер полски – 1120 лв./ха;
– домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни – 3300 лв./ха;
– картофи, лук, чесън – 600 лв./ха;
– моркови, зеле, дини и пъпеши – 300 лв./ха.
След приключване на приема на заявления и разпределяне на бюджета по сектори, в случай на наличие на остатъчен ресурс, същият ще бъде преразпределен с еднакъв коефициент в съответното направление. При недостиг в рамките на определения ресурс по сектори се прилага коефициент на редукция, с който се преизчислява размерът на помощта на всеки кандидат.
Помощите към стопаните ще бъдат изплатени най-късно до 10 декември 2021 г.
Право на подпомагане имат земеделски стопани, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства и плодове и зеленчуци, които са регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
На подпомагане подлежат животновъди с валидно подадено заявление по реда на Наредба №5 от 27.02.2009 г. за кампания 2021, отглеждащи едри и/или дребни преживни животни и с установени за подпомагане животни по схемите за обвързано подпомагане за животни и/или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството за Кампания 2020.
Пчеларите, отглеждащи пчелни семейства през 2021 г., се подпомагат за брой пчелни семейства, на които е извършен есенен профилактичен преглед през 2021 г.
В сектор плодове и зеленчуци, в т.ч. винени лозя на подпомагане подлежат земеделските стопани с валидно подадено заявление по реда на Наредба №5 от 27.02.2009 г. за Кампания 2021, отглеждащи плодове и/или зеленчуци от видовете: ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини, сливи, десертно грозде, винени лозя, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши.
Подробните изисквания и наборът документи за кандидатстване по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ са разписани в Указанията за прилагане на държавната помощ, утвърдени от министъра на земеделието храните и горите.
От ДФЗ припомнят, че всички служители и кандидати по помощта трябва да спазват стриктно противоепидемичните мерки и да носят лични предпазни средства.

Подобни новини

Back to top button