НПОСоциални

202 деца от област Плевен ще получат зимни якета от Червения кръст

Секретариатът на ОС на БЧК в Плевен за осма поредна година осигурява топъл обяд за деца по програма „Партьорска мрежа за благотворителност“, съобщават от организацията.
Проектът ще се осъществява от 1 декември 2021 година и е за срок 70 учебни дни. В него са включени деца от уязвими групи от 7 до 18 годишна възраст от:
– ОУ „Христо Ботев“ – Божурица
– СУ „Васил Априлов“ – Долна Митрополия
– СУ „Христо Смирненски“ – Гулянци
– СУ „Димчо Дебелянов“ – Белене
– ОУ „Васил Левски“ – Белене
За втора поредна година P&G България предоставят финансови средства за закупуване на дрехи на деца, включени в Програма „Топъл обяд“.
Комисията по фондонабиране към НС на БЧК взе решение ОС на БЧК – Плевен да бъде една от областните организации, на които да се предоставят такива средства за закупуването на зимни якета на 202 деца включени в Програма „Топъл обяд“ през настоящата учебна година.
В общините, в които действа проекта тази година има високо ниво на безработица. Обхванатите деца, в една значима част се отглеждат в непълни и/или многодетни семейства, деца отглеждани от близки и роднини, както и деца на хора с увреждания.
Проектът води до висока посещаемост в училище и намалява риска от отпадане на учениците от училището, тъй като нерядко за тях това е единственото пълноценно хранене през деня чрез което се подпомага развитието им.
Основната цел на проекта е подобряване качеството на хранене и психо-социалния климат на децата през зимните месеци чрез осигуряване пълноценен обяд на най-нуждаещите се деца и облекчаване бюджета на социално-слаби семейства. Цели се още увеличаване на посещаемостта на учебни занятия и снижаване на заболеваемостта и оказване на психо-социална подкрепа. Чрез проекта се повишава и авторитетът на БЧК в обществото като хуманитарна организация, работеща в полза на най-уязвимите.
Подборът на децата е съобразен с критерии, заложени в Правилника на БЧК за предоставяне на храна в обществени трапезарии на деца сираци и полусираци, деца с увреждания, деца от социално-слаби семейства с доход на член от семейството до 80 % от минималната работна заплата, редовно посещаващи учебни занятия.

Подобни новини

Back to top button