НаукаОбразованиеСвета

Медицинският университет се утвърждава като център за обучение на лекари и медицински специалисти от Източна Европа

Посланикът на Франция Н. Пр. Флоранс Робин, заедно с Пиер Колио, Директор на Френския институт в България и съветник по сътрудничеството и културната дейност, и Светослав Миланов, аташе по университетско сътрудничество, посетиха Медицинския университет в Плевен (МУ-Плевен), съобщават от Университета. Гостите проведоха среща с ръководството на висшето училище, за да договорят бъдещи партньорски отношения в сферата на обучението и научноизследователската дейност.
Проф. д-р Добромир Димитров, Ректор на МУ-Плевен, представи направленията на дейност, в които висшето училище поддържа традиции на добро партньорство и сътрудничество с Република Франция и френското посолство в България. В образователната сфера традиционно Университетът се радва на интерес от страна на кандидат-студенти от Франция и Канада за обучение в англоезичен курс по медицина. В момента 5-ма студенти от Франция изучават „Медицина“ на английски език, както и 16 студенти от Канада и един от Камерун. Проф. Димитров подчерта, че висшето училище има сключени договори за академичен обмен по програмата Erasum+ с два френски университета – Университета в Марсилия и Университета в Лион. За последните 5 години са реализирани 10 мобилности – на петима студенти, които са посетили френски университети с цел обучение и практика и на 5 френски студенти, които са се обучавали за един семестър в МУ-Плевен. По отношение на изучаването и преподаването на френски език, хоноруваният преподавател по френски език Мая Тодорова обучава една група студенти-медици. МУ-Плевен има одобрен кандидат за стипендия за научен престой, отпускана от Френското правителство – д-р Мартин Караманлиев, който ще посети Франция следващата година.
Проф. д-р Славчо Томов, ректор за периода 2013 – 2021 и председател на Общото събрание, припомни на Посланика на Франция и на Директора на Френския институт, че Медицинският университет в Плевен бе домакин на френската инициатива „Нощ на идеите“, проведена на 30 януари 2020 г. на тема „Да бъдеш жив“, едновременно със 186 града в 90 държави по света. Във връзка с предстоящото председателство на Франция на ЕС за периода януари – юни 2022 г. двете страни се споразумяха за провеждане на съвместен научен форум в рамките на Регионалния академичен център към БАН.
Почетният Ректор на МУ-Плевен акад. д-р Григор Горчев, запозна гостите с ключов момент от историята и развитието на висшето училище – откриването през 2007 г. на Телекомуникационния ендоскопски център с експериментална операционна зала и виртуална зала със симулатори. Създаден изцяло по модел на IRCAD-EITS (Европейски институт по телехирургия в Страсбург, Франция), вече повече от 15 години в Телекомуникационния център се провеждат високоспециализирани курсове на лекари-специалисти от България и Източна Европа по обща хирургия, гинекологична хирургия и роботизирана хирургия.
Посланикът на Франция Н. Пр. Робин и Директорът на Френския институт се запознаха с високотехнологичната база за обучение на МУ-Плевен. В Студиото за виртуална реалност те се пренесоха в операционната зала с 360-градусово наблюдение в реално време по време на хирургична операция. След това гостите имаха възможността с очила за добавена реалност детайлно да разгледат образи на структури и органи. Във виртуалната зала на Телекомуникационния ендоскопски център те се убедиха как лекари-специалисти могат да се обучават на симулатори и бокс тренажори. В експерименталната операционна зала, която разполага с 5 операционни маси за обучение върху жива тъкан, те видяха как хирурзите трупат практически опит. В една от аудиториите на центъра – зала „Амброаз Паре“ – Н. Пр. Флоранс Робин стана зрител в модерното 3D студио за демонстрации на хирургия на живо, където студенти и медицински специалисти имат възможността да се потопят триизмерно в човешката анатомия и да участват в оперативната интервенция през очите на хирурга. По време на високоспециализираните курсове студенти, специализанти и лекари наблюдават в реално време операции с роботизираните системи, осъществявайки жива връзка с хирурга на конзола.
Посланикът на Франция Н. Пр. Робин и Ръководството на МУ-Плевен се обединиха около възможностите за бъдещо партньорство в обучението и научноизследователската дейност. Сътрудничеството ще се реализира чрез утвърждаване на Телекомуникационния ендоскопски център към МУ-Плевен като референтен център на IRCAD-EITS – Европейския институт по телехирургия в Страсбург – за обучение на лекари и медицински специалисти от Източна Европа.

Подобни новини

Back to top button