АрмияОбществоПолитика

Декларация призовава за повишена грижа към военнопострадалите и военноинвалидите

„Световният ден на хората с увреждания – 3 декември e повод да поставим във фокуса на 47-то Народно събрание на страната ни и общественото като цяло на внимание проблемите на тази специфична група български граждани и хора с увреждания – военноинвалидите и военнопострадалите, хора, пострадали и дали живота и здравето си в служба на Род и Родина, в изпълнение воинските си конституционни задължения“.

Така започва Декларацията от името на ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, която ни предостави Илиян Христов, секретар на Съюза и председател на дружество „Военноинвалид“ – Плевен. Декларацията е адресирана до президента, министър-председателя, до председателя на 47-ото Народно събрание, което утре ще проведе първото си заседание, и до всички парламентарни групи,

„Тези български граждани се намират на дъното на социалната ерархия – с най-ниските пенсии и незадоволителен здравно-социален, трудов и всякакъв статус.

Чрез настоящата декларация заявяваме твърдо и настояваме категорично да обсъдим резултатите от сегашните политики спрямо тази категория български граждани и да начертаем стъпките за постепенното решаване на проблемите и подобряване на незавидното им състояние във всяко отношение като цяло чрез промени в законодателството и административната реализация на правата им“, пише в декларацията.

По-нататък в нея се изреждат предложенията за промени в закони и политики:

„Ние категорично настояваме за провеждане на една правилна и последователна политика по отношение на правата на военноинвалидите и военнопострадалите и определяне на последователните действия в следващите четири години от мандата на 47-то Народно събрание за решаване законодателните и административни проблеми в тази насока, като осъществим изменения и допълнения в:

1. Закона за военноинвалидите и военнопострадалите;

2. Кодекса за обществено осигуряване/КСО/ в чл. 86 като основата на изчисление на пенсиите на военноинвалидите и военнопострадалите от „социалната пенсия за старост” се замени с „линията на бедността”/или минималната работна заплата/;

3. Закона за хората с увреждания в чл. 70 и вписване на „военноинвалидите” в т. 5;

4. Изравняване на правата на военноинвалидите и военнопострадалите с тези на ветераните от войните в законтовата им част;

5. Възстановяване на дейността на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните към Министерски съвет – гарант на законовите промени, реализация, фактически грижи и подпомагания, чрез Министерството на отбраната на тази специфична категория заслужили български граждани и хора с увреждания;

6. Изчистване на проблемите и подоряване на начина и методиката  в посока придобиване на ТЕЛК решенията;

7. Достъпно и качествено здравеопазване, медицинска рехабилитация и социално обгрижване със справедливо подпомагане;

8. Разделяне на мегаминистреството на труда и социалната политика на основни министерства, със собствени специалисти, финанси и политики, като Министерство на хората с увреждания, Министерство на възрастните хора; Министерство на децата и подрастващото поколение. И всичко това на база на социалната проблематика в страната, демографската криза и провеждане на политики спрямо всички тези категории;

9. Подобряване ефективността на изразходвания публичен социален ресурс и повишат качеството на живот на хората с увреждания.

От  Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите настояват още за ограничаване и преустановяване на наличните корупционни практики при медицинската експертиза на вида и степента на увреждането и в страната като цяло, за намаляване на органите и административните процедури при реализацията на правата на хората с увреждания.

„Уважаеми дами и господа, Службата към Отечеството е върховен дълг на всеки българин и в тази служба, както навсякъде в живота има екстремни ситуации, а във военната те са категорично преобладаващи, при които стават наранявания и загиване на военнослужещи, така че отношението към тези български граждани следва да бъде, както се казва с повишено внимание, повишена грижа и подпомагане вече като военноинвалиди и военнопострадали“, завършва декларацията.

Подобни новини

Back to top button