Общинска и държавна администрацияУслуги

Георг Спартански се увери на място, че ще завърши в срок основният ремонт на Автогара Плевен

Напредъка на основния ремонт на Автогара Плевен представиха в края на миналата седмица пред журналисти кметът Георг Спартански и неговият заместник Стефан Милев. Съществуващата лепена каменна облицовка на сградата е премахната и е заменена с минерална цветна мазилка с влачена структура след полагане на топлоизолационен пакет от EPS с дебелина 10 см. Цялостно се променя разпределението на пътническия салон. Основният достъп до сградата ще се осъществява с вече монтирана въртяща се врата с обособени от двете й страни евакуационни изходи.
Подменени са дограмите, реновирана е системата за отопление с подмяна на тръбната мрежа и старите амортизирани отоплителни тела. Изпълнява се климатизиране на сградата, както и нова осветителна инсталация с LED осветители. Изцяло се преустройват водопроводната и канализационна инсталации. В момента се полага настилката в основния салон, където ще бъдат обособени 80 седящи места. В непосредствена близост до входно-изходния терминал към дворното пространство се изпълнява гише за градска мобилност, което ще обслужва посетителите както в сградата, така и от външната част. Обособени ще бъдат багажно отделение и шест частни гишета с просторни пространства за изчакване. Санитарни помещения са предвидени за посетителите, персонала и за хората с увреждания, за които ще бъде монтирана платформа пред главния вход, за тях са отделени и паркоместа. В салона ще има помещение за майки с деца и за оказване на долекарска помощ. Сградата ще бъде снабдена с автоматична пожароизвестителна система, както и аварийно-оповестителна и озвучителна система, която ще обхваща и външната територия. Дворното пространство е асфалтирано, входът в него е изместен с цел безопасност извън обхвата на кръстовището пред Автогарата, осигурено е необходимото място за изчакване и разрешаване влизането на автобуси за дълги разстояния. Довършва се новата стоманена навесна конструкция и обособяването на пероните.


Очаква се строително-монтажните работи да приключат в предвидения срок от 240 календарни дни, след което ще бъде офомена документалната част и ще се очаква държавна приемателна комисия за обекта.

Подобни новини

Back to top button