ЕкологияОбщинска и държавна администрация

С нови 14 електрически автобуса Плевен се утвърждава като лидер в екологичния транспорт

Нови 14 електробуса и също толкова зарядни станции за тях бяха доставени предсрочно в Плевен по проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен транспорт в Плевен”, процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух – BG16M1OP002-5.004, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, информират от общинската администрация. Проектът се реализира от Община Плевен в партньорство с общинското дружество „Тролейбусен транспорт” – Плевен.
Експлоатацията на новите превозни средства ще се оптимизира чрез интегрирането им към съществуващите интелигентни и екологично чисти транспортни системи на масовия градски обществен транспорт на Плевен. Електробусите ще обслужват линии предимно в Индустриалната зона на Плевен.
Зареждането на батериите, чиято гаранция от производителя е 8 години, ще става през нощта от 00 до 4 часа, едно зареждане ще гарантира две работни смени, или около 300 км пробег. Напълно климатизираните електробуси разполагат с 32 седящи и 27 правостоящи места и обособена зона за майки с колички и трудноподвижни хора. Достъпът до тях е улеснен благодарение на механична рампа и система за накланяне.
В момента се извършва монтаж на зарядните станции – 6 в новото тролейбусно депо, а останалите – на терена на старото депо, срокът за монтаж е три месеца. До завършване на дейността и определяне на линиите на електробусите, те ще бъдат включени в обслужването на тролейбусните маршрути в града.

Подобни новини

Back to top button