АрмияНаукаОбразование

Медицинският университет и ВВВУ „Георги Бенковски“ с меморандум за сътрудничество в сферата на висшето образование

На официална среща, проведена в понеделник, 6 декември 2021 година, ректорът на Медицинския университет в Плевен (МУ-Плевен) проф. д-р Добромир Димитров и началникът на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия (ВВВУ) бригаден генерал Юлиян Радойски подписаха меморандум за сътрудничество в сферата на висшето образование. В срещата взеха участие и зам.-началника по учебната и научна дейност на ВВВУ полк. доц. д-р инж. Асен Маринов и зам.-ректорите по учебна дейност и качество на обучението и акредитация на МУ-Плевен доц. д-р Соня Вълкова и доц. д-р Цветелина Валентинова.
Целта на двете висши училища е да обединят своите усилия за реализиране на съвместна дейност и партньорство в разработването на интердисциплинарни хибридни учебни програми. Двамата ректори се обединиха около идеята за провеждане на съвместни обучения, включително и в електронна среда, при равномерно разпределение на учебната натовареност и ресурсите. Професор Димитров и генерал Радойски видяха възможности за сформиране на съвместни научноизследователски колективи за осъществяване на научни публикации, разработки, подготвяне на учебници и помагала, както и на общи проекти. Чрез съвместно организиране и участие в образователни и научни форуми, обучения и дискусии ще се осъществи обмен на идеи и знания.
Професор Димитров запозна ръководството на ВВВУ-Долна Митрополия с високотехнологичния профил на МУ-Плевен – Лаборатория за виртуална реалност с 360-градусово наблюдение над операционната зала, ресусцитационен център за обучение по спешна медицина, Телекомуникационен център с виртуална зала със симулатори, експериментална операционна зала, студио за добавена реалност и 3D студио, както и Музей на минимално инвазивната хирургия.
Изграждането и включването на висшите училища в страната в интердисциплинарни и междууниверситетски мрежи е в унисон със Стратегията за развитие на висшето образование, както и с изискванията на пазара на труда. Основната цел е да се изграждат конкурентоспособни млади специалисти, обучавани по нови специалности, водещи до овладяване на знания и умения в синхрон с авангардните технологии.

Подобни новини

Back to top button