ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Още 10 дни за кандидатстване в третия рунд на инициативата Европейско градско управление

Още десет дни могат да подават документи за участие в третата процедура кандидати по инициативата Европейско градско управление (EU City Facility) в подкрепа на общини и местните власти с цел да ускорят инвестициите в устойчива енергия . До 17 декември е отворен третият рунд, в който ще бъде подкрепено разработването на 69 инвестиционни концепции с общ бюджет от 4,14 милиона евро. В процес на подписване на договорите за получаване на средствата са участниците в приключилите етапи. В рунд 1 такива са 30 инвестиционни проекта от 14 държави, а в рунд 2 – 69 от 19 страни. Миналият месец се проведе уебинар, в който заинтересованите кандидати могат да намерят повече информация. В рамките на уебинара може да се свържат с локалните експерти за асистиране по проекта или с информационното бюро на EUCF. Уебинарът е достъпен в канала на EnEffect Bulgaria
В рамките на Европейско градско управление се финансира създаването на инвестиционни концепции, като одобрените проекти ще получат фиксирана безвъзмездна помощ до 60 000 евро. В проектите бенефициентите трябва да опишат дейностите, необходими за развитието на инвестиционната концепция, включително (технически) проучвания за осъществимост и различни ключови анализи, фокусирани върху техните проекти и цялостния пазар, заинтересовани страни, правни, икономически и финансови аспекти. Целта на инициативата не е директното финансиране на инвестиционните намерения, а по-скоро помощ в развитието на концепциите, което може да увеличи шансовете за реализирането им чрез допълнителни последващи инвестиции.
Кандидатстването е отворено за всички общини/местни власти, техните групи и местни публични организации, областни центрове и местни власти от държавите-членки на ЕС, държавите от ЕИП-ЕАСТ (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) и Обединеното кралство.
За участие е нужно да се представи политически одобрен климатичен и енергиен план и да покажат ангажимент за реализирането на техните инвестиционни проекти чрез писмо с препоръка, подписано от кмет или друг релевантен субект. Цялата информация за за условията по кандидатстването и допустимост могат да бъдат намерени на официалната форма за кандидатстване и на официалния уеб сайт на EUCF.

Какво е EUCF?
Създаден в рамките на Рамковата програма за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, инструментът „Град на ЕС“ (EUCF) подкрепя общините, местните власти, техните организации и местните публични субекти, обединяващи общини/местни власти в Европа с персонализирана, бърза и опростена финансова подкрепа (под формата на еднократни суми до 60 000 Евро) и свързани услуги, за да им се даде възможност да разработят релевантни инвестиционни концепции свързани с изпълнението на действията, определени в техните планове за действие в областта на климата и енергията. Проектът е иницииран и управляван от Energy Cities/ Climate Alliance/ Adelphi/ Fedarene/ Enviros и финансиран от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“.
EUCF обхваща 27-те държави-членки на Европейския съюз и държавите от ЕИП-ЕАСТ, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
EUCF предоставя повече от 12 милиона Евро в подкрепа на своите бенефициенти, избрани чрез четири отворени покани. С първата покана, организирана през 2020 г., бяха отпуснати 1,8 милиона Евро на 30 бенефициенти. Втората покана за кандидатстване приключи през май 2021 г. и ще разпредели по 4,14 милиона евро на избраните бенефициенти.

За повече информация относно дейността на EU City Facility и допълнителни контакти посетете сайта www.eucityfacility.eu

Подобни новини

Back to top button