Бедствия и аварииВодещи новиниПолиция

През есенно-зимния сезон значително нараства броят на загиналите и пострадали в пожар граждани

От противопожарната служба в Плевен напомнят, че картината на битовите пожари показва сезонен характер, като пикови са месеците от есенно-зимния сезон – от 1 октомври до 31 март. Периодът се характеризира с усложняване на пожарната обстановка и значително нарастване броя на загиналите и пострадалите граждани. Най-честите причина за пожари са неправилно използване на отоплителни и нагревателни уреди, непочистени комини и неправилно боравене с открит огън.
Такъв е случаят от 5 декември 2021 година, когато в 11:12 часа в РДПБЗН – Плевен постъпва сигнал за пожар в блок на ж.к. „Мара Денчева“, гр. Плевен. Екипите са изпратени незабавно на местопроизшествието и успяват да спасят жена на 80 г., пенсионер. Установява се, че причината за пожара е небрежност при боравене с открит огън – забравена цигара върху диван. Сходен е случай на пожар през месец ноември 2021 година в Градина, община Долни Дъбник – 82 годишна загива при пожар, развил се върху дюшек и завивки на леглото, на което жената е спала, при което тя се задушава от дима в помещението.
Всяка година загиват възрастни хора, най-често самотноживеещи и трудноподвижни, при пожари, предизвикани от цигари. Необходимо е да се спазват следните правила за собствена безопасност:
– Никога не пушете в леглото, ако ще си лягате не запалвайте цигара – лесно може да се унесете и да предизвикате пожар;
– Вземете допълнителни мерки, когато сте уморен, взимате лекарства или сте под влияние на алкохол – може да заспите и да забравите, че цигарата ви гори;
– Не оставяйте незагасени цигари– може да паднат на килима или вестника и да предизвикат пожар. Когато ги гасите, уверете се, че наистина това е така.
– Тръскайте пепелта от цигарите в пепелниците, а не в кошчето за боклук. Не препълвайте пепелниците с пепел и угарки.
От полицията призовават гражданите да бъдат по-внимателни през зимния сезон. Заради предстоящото понижение на температурите свързано с използване на различни по вид отоплителни и нагревателни уреди в помещенията напомнят изискванията за безопасно отопление:
– Отоплителните и нагревателни уреди не се оставят без наблюдение. Те се поставят на не по-малко от 80 см от горими материали;
– Сушенето на дрехи над отоплителни и нагревателни уреди често води до пожар;
– Използването на леснозапалими и горими течности за разпалване на печки е забранено;
– Жарта се изхвърля загасена на безопасни места в метални съдове;
– Отоплителните уреди с течно гориво не се зареждат когато горят или са нагрети и се следи за изправността им;
– Коминните тела трябва редовно да се ревизират за наличие на фуги към помещенията и таванските части и за наличие на отлагания в тях;
– При използване на газови отоплителни уреди да не се използват устройства и бутилки със съмнителен произход. Газови бутилки се съхраняват далеч от печки, радиатори и други източници на топлина;
– При използване на газови отоплителни уреди с открито горене, задължително да се осигури приток на свеж въздух;
– Газови отоплителни уреди, работещи на пропан бутан и бутилките за пропан бутан, да не се разполагат и използват в помещения, чиито под е разположен под нивото на прилежащия терен;
– След употреба и при спиране на ел. захранването електроуредите се изключват;
– Родителите да не разрешават на децата игра с огън и кибрит и да не ги оставят без надзор сами или заключени при горящи печки или включени електрически уреди;
– Близките на самостоятелно живеещите възрастни хора, особено на трудноподвижните, отново да проверят изправността и правилната употреба на отоплителните им уреди;
– Пътищата за евакуация в дома да се поддържат свободни от излишни вещи и горими материали;
– По въпроси, касаещи пожарната безопасност, да се търсят служителите от съответната Районна служба ПБЗН. При пожар се съобщава по най-бързия начин на телефон 112.
Спазването на тези правила ще осигури безопасността в помещенията, където живем, работим или пребиваме. Да бъдем отговорни към себе си, към близките и домовете си!

Подобни новини

Back to top button