БизнесКултураОбществоОбщинска и държавна администрацияУслуги

Съветниците приеха промени в Наредбата за таксите и услугите в община Плевен

Общински съвет – Плевен, прие промени за част от местните такси и цени на услугите, предлагани на територията на общината. Съветниците актуализираха текстове в общинската Наредба №17 на последното си за тази година редовно заседание. Промените са във връзка с икономическите условия, както и поради необходимост от уреждане на неуредени досега отношения, касаещи предоставяни услуги от структури на общинска издръжка.

Измененията касаят: регламентиране размер на такса, събирана от общинските кухни на територията на общината; такси и цени на услуги, предоставяни от Регионалния исторически музей и Регионалния военноисторически музей; регламентиране на такси и цени на услуги, предоставяни от ХГ „Илия Бешков“; изменение на такси, събирани от ОП „Акварел“.

С Решение №707 от 28 октомври тази година на Общинския съвет съществуващите домашни социални патронажи в пет населени места в общината /гр.Славяново и селата Бохот, Пелишат, Коиловци и Мечка/ бяха преобразувани в общински кухни, считано от 1 януари 2022 г. Промяната бе направена във връзка с настъпили фактически изменения в предмета на дейност на тези структури. За ползваните от гражданите и финансирани от общинския бюджет социални услуги, които се предоставят от Домашния социален патронаж в Плевен, се заплаща такса, регламентирана в Наредба №17. Преобразуването на тези структури в общински кухни налага предвиждане и на такси за тяхното ползване. В тази връзка Наредба №17 бе допълнена с нова точка: такса за ползване на общинска кухня – 3.50 лв. за храноден.

Промените в размера на таксите, видовете и цените на услугите, предоставяни от Регионалния исторически музей и Регионалния военноисторически музей, са в отговор на постъпили мотивирани предложения от техните директори. В тях се посочва, че действащите към момента такси са определени още при приемане на Наредбата през 2017 г. и оттогава не са променяни. В същото време през изтеклия период са променени цените на всички консумативни разходи, правят се и допълнителни такива във връзка с мерките срещу Covid-19, а в резултат на тези мерки сериозно намаляват посетителите, респективно собствените приходи на двете институции. Приетите промени в размера на таксите са минимални и са отразени в Приложение №4 на Наредба №17.

С промени в Наредбата Общинският съвет определи такси и цени на услугите, предоставяни от Художествената галерия „Илия Бешков“. Промяната е в отговор на писмо от директора на Галерията за получаване на разрешение за продажба на входни билети, определяне цени на услугите, които могат да се предоставят в галерията, както и промяна на таксите за ползване залите на галерията. Съгласно Закона за културното наследство ХГ „Илия Бешков“ е със статут на музей на изобразителното изкуство. Досега галерията бе една от малкото в страната, за които не се заплащаше вход. 

Последната част от промените засягат такси, събирани от Общинското предприятие „Акварел“. Приетото увеличение е незначително и е за рекламата върху транспарантни ленти, билбордове, стени, огради и др., както и тази за фирмени указателни табели при закрепване на самостоятелни стойки на тревни площи, тротоари и др.

Промените в Наредба №17 влизат в сила 7 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Плевен.

Подобни новини

Back to top button