БизнесСтранатаУслуги

Хазартните оператори декларират дължими държавни такси онлайн

В първия работен ден на 2022 г. хазартните оператори ще могат да декларират изцяло онлайносновата, върху която се начислява държавна такса. Те ще подават декларацията по чл. 30, ал. 8 от Закона за хазарта през новата е-услуга „Декларация по чл. 30, ал. 8 от Закона за хазарта“, достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП) в Портала за електронни услуги от 04.01.2022 г.

Лицензираните организатори на хазартни игри имат задължение да декларират направените залози от хазартни игри и/или получените такси и комисиони за участие в тях, както и дължимите държавни такси върху тези стойности до 15-то число всеки месец, като досега те подаваха декларациите си по имейл. Хазартните оператори ще могат да използват новата електронна услуга, съгласно Правила за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с КЕП. За получаване на достъп до услугата от упълномощено лице е необходимо да бъдат подадени онлайн,  през Е-портала на НАП, „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“ или „Известие за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“.

Повече информация за новата електронна услуги и възможностите за достъп до Е-портала на НАП може да се получи на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700 (на цена, съобразно тарифата на съответния оператор).

Подобни новини

Back to top button