БизнесОбщинска и държавна администрацияСтраната

Вместо с ЕГН физическите лица в регистър БУЛСТАТ вече ще са с нов 9-цифрен код

Преобразуването на кода ще се извърши служебно от Агенцията по вписванията без да се изисква от потребителите да подават документи или заявления

От 4 януари 2022 година ЕГН в регистър БУЛСТАТ ще се преобразува в 9-цифрен код, съобщават от Националната агенция за приходите (НАП). Тази промяна не изисква от потребителите да подават документи или заявления. Агенцията по вписванията служебно преобразува кода от 10-цифрен (ЕГН) в такъв от 9 знака (ЕИК) на физическите лица и ще предостави служебно на Национална агенция за приходите тази информация.
Новите 9-значни кодове трябва да осигурят защита на личните данни на физическите лица, регистрирани като самоосигуряващи се в регистър БУЛСТАТ, чийто код в момента е 10-цифрен и съвпада с тяхното ЕГН. Промяната е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR) и засяга повече от 300 хил. души в България.
От НАП вече са информирали лицата, за които се отнася промяната, като са им изпратили електронни писма с разяснения по темата.
Промяната е в изпълнение на Закона за изменение и допълнение към Закона за регистър БУЛСТАТ. Информация за новия си 9-значен код, потребителите ще могат да получат на официалната страница на регистър БУЛСТАТ – www.bulstat.bg, в раздел „Справки“ от 4 януари 2022 г.
Телефонна консултация по тези въпроси може да се направи и с Информационния център на НАП на телефон: 0700 18 700, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.

Подобни новини

Back to top button