БизнесВодещи новиниСтраната

Поради годишно приключване в НАП до 10 януари ще работят само част от електронните услуги, предлагани от агенцията

В периода от 31 декември 2021 година до 10 януари 2022 година в Националната агенция за приходите (НАП) ще се извършват дейности, свързани с процесите по годишно приключване за 2021 и превключване работата на информационните системи за 2022 година, информират от приходната агенция.
Физически лица, които подават годишна декларация за облагане на доходите, могат да го направят чрез електронната услуга на НАП от 10.01.2022 година. Също от 10 януари ще може да се подават и декларациите на хартиен носител в офисите на приходната агенция.
На 31.12.2021 г. в 10 часа е прекратена възможността за плащане през виртуален ПОС на НАП. При извършване на справка за плащанията през е-услугите на НАП, данните ще са актуални към 31.12.2021 г.
Подаване на декларации за облагане с корпоративни данъци чрез електронната услуга ще започне с началото на кампанията на 01.03.2022 г.
Електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори ще бъде достъпна, но резултатите от обработката на подадените данни ще се изпращат от НАП след 10 януари 2022 г. Справочната информация в този период ще е актуална към 02.01.2022 г. За тези обстоятелства е уведомена Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
Справките-декларации и VIES декларации по ЗДДС ще могат да подават чрез е-услугата на НАП, като информацията ще се отрази в справката за задълженията и плащанията след 10.01.2022 г.
Плащанията на здравни вноски от граждани в периода 1-10 януари 2022 г. ще могат да се извършват само по банков път или с пощенски запис.
Здравноосигурителния статус няма да се актуализира от 1 до 9 януари. Ако в този период се плати по банков път или с пощенски запис, то възстановяването на здравни права става в офис на НАП. Лицата на който е необходим документ за непрекъснати здравноосигурителни права могат да получат такъв в офис на НАП. Следващата актуализация на здравния статус ще бъде на 10 януари и тя ще включва всички данни към тази дата.
Подаването на Декларация образец 7 в периода от 1 – 10 януари 2022 г. ще може да става чрез електронната услуга с персонален идентификационен код или КЕП, както и на място в офисите на НАП, но подадените данни ще се отразят в системата след 10 януари 2022 г.
В периода от 1 до 10 януари 2022 г. физическите и юридическите лица ще имат достъп до всички електронни услуги, предоставяни от НАП, със следните изключения:
За посочения период няма да функционира електронната услуга за подаване за заявления за регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Тези документи ще се подават на хартиен носител в офиса на НАП по регистрация.
От 9 часа на 31.12.2021 г. до 10.01.2022 г. няма да може да се извършва промяна на имейл и телефон за контакт с НАП през електронната услуга „Управление на достъпи и на контактна информация“
От 1 до 10 януари 2022 г. вкл. няма да функционира електронната услуга за подаване на искане за издаване на документ.
В периода на годишно приключване до 10 януари 2022 г. няма да има възможност за издаване на персонален идентификационен код (ПИК), а само за подаване на заявление. Няма да функционира електронната услуга за потвърждаване на издаден ПИК. В случай на подадено заявление за издаване на ПИК в този период, след 10 януари 2022 г. лицето ще бъде уведомено за получаването му.
От 9 часа на 31.12.2021 г. до 10 януари 2022 г. няма да има възможност за подаване на заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски, в това число и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Допълнителна информация може да се получи на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700 /на цена, съобразно тарифата на съответния оператор/.

Подобни новини

Back to top button