БизнесСоциалниСтраната

До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят как да се осигуряват

От Национална агенция за приходите (НАП) напомнят, че до 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си,. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”.
Тези от самоосигуряващите се лица, които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „Общо заболяване и майчинство”, могат да се ползват от всички осигурени социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и безработица) на ДОО. Вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент само във фонд „Пенсии“ на ДОО (за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт). От НАП обръщат внимание, че във втория случай самоосигуряващите се нямат право на парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и др. изплащани от държавното обществено осигуряване.
Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година с декларация по утвърден образец от изпълнителният директор на НАП. Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съответната година. Декларацията се подава в офис на НАП по постоянен адрес или чрез е-услугите на приходната агенция с персонален идентификационен код или електронен подпис.
При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност от самоосигуряващото се лице през календарната година не може да се променя вече избрания и декларирания вид осигуряване.

Подобни новини

Back to top button