Образование

Професионални гимназии от Плевен, Ловеч и Тетевен подобряват ефективността си с иновативна обучителна програма

Програма "От визия към резултати" се реализира за първи път в региона през тази учебна година и позволява на всяко от училищата да се подобри в избрана област

Професионалните гимназии по механоелектротехника в Плевен и в Ловеч, и професионалната гимназия по строителство, електротехника и услуги в Тетевен преминават през цялостна програма за повишаване на ефективността през учебната 2021 – 2022 година, съобщават от Фондация “Заедно в час”. Програма “От визия към резултати” включва обучения, работилници и индивидуални планове за подкрепа на всяко училище, спрямо набелязаните от неговия екип сфери за подобрение.
Сред целите, които са си поставили трите гимназии, са учениците да подобрят академичните си резултати и да са по-удовлетворени от преживяването си в училище. Училищата ще се стремят също учителите да са по-добре съгласувани и колективите да работят целенасочено за постигане на целите за учениците.
Програмата „От визия към резултати“ се реализира за първи път в региона с експертността на фондация “Заедно в час” и с финансовата подкрепа на Титан Златна Панега Цимент АД. Преди това четири училища от София участваха в пилотното издание на програмата и успешно постигнаха напредък при поставените цели.
До края на 2021 година училищата от Плевен, Ловеч и Тетевен преминаха през първите обучения в програмата и дефинираха своите конкретни цели. През новата 2022 училищата и техните колективи ще получат допълнителни насоки за работа и възможност за участие в работилници по теми като “Култура на класната стая”, “Умения на 21 век”, “Изследователски подходи в класната стая” и “Седемте сили на учителите”. След всяка работилница училищата ще получават подкрепа под формата на конкретни стъпки, които ще им помогнат да въведат наученото в работата си в класните стаи и на ниво училище. В края на учебната година предстои и конференция за представяне на постигнатите резултати на всяко едно от училищата.
“Всяко училище има уникален контекст – оттам и уникални нужди и причини за тях. С програма “От визия към резултати” имаме един наистина работещ подход, който помага на училищата да открият и работят целенасочено върху причините за предизвикателствата, с които се сблъскват, а това е първата стъпка към трайното решение на дълбоките проблеми”, споделя Радостина Бойчева, старши специалист “Регионално развитие” в “Заедно в час”.
В програмата се очаква на по-късен етап да се включи и ПГ по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ в Плевен.
В област Ловеч „Заедно в час“ работи от 2013 годин, а в плевенско от 2017 година. В региона през тази учебна година преподават 7 учители от програма „Нов път в преподаването“ в шест училища партньори в Ловеч, Дерманци, Луковит, Плевен, Бохот и Пордим. В „Училища за пример“, друга програма на „Заедно в час“ за цялостна подкрепа на цели училищни екипи, от региона участват четири училища. В третата програма на фондацията „Учим заедно“ също има участник от региона – ОУ “Христо Ботев” в Румянцево, обл. Ловеч. Училището е сред шестте одобрени на национално ниво за финансиране на проект за преодоляване на образователните трудности, причинени от пандемията.

Подобни новини

Back to top button