ИсторияПътешествияУслуги

Публично обсъждане за поемане на дълг от 1 520 000 лева от Община Плевен

Средствата са за плащания по проект „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични туристически продукти за мемориален парк “Гривица” и крепост „Турну” в Румъния

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг Кметът на Община Плевен организира обществено обсъждане във връзка с поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ.
1. Предназначение – Средствата от Фонд ФЛАГ ще бъдат използвани за оборотни средства за извършване на плащания, свързани с изпълнението на дейностите по проект „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични туристически продукти за мемориален парк “Гривица” и крепост „Турну”, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.
Проектът е партньорски между Община Плевен и румънската Община Турну Мъгуреле, окръг Телеорман, като водещ партньор е Община Плевен.
Основната цел на проекта е да се подобри устойчивото използване на историческото и културното наследство на Плевен и Турну Мъгуреле чрез идентифициране, развитие и промотиране на алтернативни трансгранични туристически продукти и услуги за мемориалния парк „Гривица“ и крепостта „Турну“.
2. Стойност – 1 520 000 лева;
3. Начин на финансиране – дългосрочен общински дълг;
4. Начин на обезпечаване – залог върху собствени приходи на Община Плевен;
Във връзка с въведените противоепидемични мерки общественото обсъждане се организира чрез предоставяне на мнения и становища на официалната електронна поща на Община Плевен: [email protected] в срок до 28.01.2022 г.

Подобни новини

Back to top button