ОбществоТърговия

В областта няма регистрирани огнища на болестта Инфлуенца А(грип) по птиците

Остава в сила забраната за свободна продажба на живи животни и на хранителни продукти от животински произход на пазарите

На проведено в петък, 21 януари 2022 година, заседание на Областната епизоотична комисия беше обсъдена епизоотичната обстановка в страната и областта, изпълнението на мерките за биосигурност и недопускане разпространението на Високопатогенна инфлуеница по птиците в Европа и Африканска чума по свинете (АЧС). Д-р Данка Николова, Директор на ОДБХ в Плевен представи епизоотичната обстановка за периода от 30.12.2021 г. до 19.01.2022 г. Във връзка с разпространението на болестта Инфлуенца по птиците в Република България и в Европа на територията на област Плевен не са установени отклонения в здравословното състояние на птиците или повишена смъртност.
Д-р Николова заяви, че с цел недопускане възникването и разпространението на заболяването на територията на област Плевен, от страна на ОДБХ-Плевен е предприето следното:
ОДБХ – Плевен е приведена в състояние на повишена епизоотична готовност по отношение на заболяването инфлуенца по птиците (HPAI H5);
Чрез общинските ветеринарни лекари, ОДБХ – Плевен организира провеждането на информационни кампании на собствениците на домашни птици – спазване на мерките за биосигурност, отглеждане на птиците на закрито, незабавно уведомяване на ветеринарния лекар или кмета при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или завишена смъртност. При всяко съмнение за Инфлуенца по птиците, собствениците на домашни птици да информират официалния ветеринарен лекар на съответната община или регистрирания ветеринарен лекар, с цел вземане на проби за лабораторно изследване и изпращането им до Националната Референтна Лаборатория за “Инфлуенца “А” и Нюкясълска болест по птиците” към НДНИВМИ в София;
Изпратени са писма до кметовете на всички общини, разположени на територията на област Плевен, до Регионална здравна инспекция – Плевен и до Областната колегия на БВС – Плевен;
Изпратени са писма до ловните сдружения на територията на областта и до държавните горски стопанства, за предприемане от тяхна страна на съответните мерки по компетентност за предотвратяване възникването и разпространението на заболяването – засилен надзор при диви птици, за наличието на болни или умрели такива;
С писма са информирани управителите на всички функциониращи промишлени птицеферми, разположени на територията на област Плевен за влошената епизоотична обстановка по отношение на болестта високопатогенна инфлуенца по птиците в Европа. На 15.12.2021 г. е проведена работна среща в сградата на ОДБХ Плевен.
След проведено заседание на Областната епизоотична комисия на 10.12.2021 г., на което е представена влошената епизоотична обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците /HPAIH5/ в Европа и незаконосъобразна продажба на птици, други животни и хранителни продукти от животински и неживотински произход на общинските пазари, кметовете на общини бяха писмено уведомени, във връзка със Заповед РД 11-252/23.01.2020 г. на ИД на БАБХ строго се забранява продажбата на птици на изложби и пазари на територията на Република България. Не се разрешава продажба на живи животни и хранителни продукти от животински и неживотински произход на територията на общината и общинските пазари, които не са регистрирани по реда на ЗВД, ЗХ и действащите подзаконови нормативни уредби в Република България.
Предвид влошената епизоотична обстановка свързана със заболяването инфлуенца по птиците, спазването на горецитираната заповед е абсолютно задължително!
За периода 31.12.2021 г. до 19.01.2022 г. на територията на страната са обявени няколко огнища на болестта Инфлуенца А(грип) по птиците, които се намират в област Бургас и в област Хасково.
Относно Африканската чума по свинете /АЧС/ за докладвания период няма промяна в епизоотичната обстановка на територията на област Плевен.

Подобни новини

Back to top button