БизнесНаукаСтраната

Млади медици от Плевен създават стартъп компания – виртуална биобанка за туморни тъкани

Конкурсът „Предприемач в науката“ е финал на програмата „Предприемачи в науката“ на Фондация „Карол Знание“, в който учените представят научните си разработки като бизнес проекти. Един от носителите на наградата „Предприемач в науката“ е д-р Мариела Василева-Славева с проекта „COSMOS – първата българска виртуална биобанка за туморни тъкани“. Идеята е да бъде създадена онлайн платформа, в която лекарите да попълват клинични данни за своите пациенти. Д-р Василева вече е участвала в създаването на първата биобанка за туморни тъкани от пациенти с карцином на гърдата. В момента работи в екип с доц. д-р Ангел Йорданов, преподавател във Факултет „Здравни грижи“ при Медицинския университет в Плевен. През миналата година д-р Йорданов създава биобанка за гинекологични тумори. Заедно планират създаването на стартъп компания, чрез която да реализират проекта за първата българска виртуална биобанка за туморни тъкани.
Д-р Мариела Василева-Славева завършва медицина през 2011 година. През 2016 година защитава дисертационен труд на тема „Прогностични и предиктивни фактори при карцином на гърдата“. През 2018 година е стипендиант на ESSO в отделението по хирургия на гърда на Холандския раков институт в Амстердам, а през 2019 година печели едногодишна стипендия за изследователска работа на Европейската асоциация по медицинска онкология в Инсбрук, Австрия.
От началото на тази година д-р Мариела Василева-Славева работи към Научноизследователския институт на Медицинския университет в Плевен.

Подобни новини

Back to top button