Социални

С нови телефонни номера е Услугата „Доставка на лекарства, хранителни стоки и стоки от първа необходимост”

Във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID 19 и в изпълнение на дейностите, предвидени по проект „Патронажна грижа + в община Плевен“ на гражданите на община Плевен е предоставена възможност да се възползват от услугата „Доставка на лекарства, хранителни стоки и стоки от първа необходимост (закупени със средства на потребителите или с други средства различни от тези на договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги ( със средства на потребителите или с други средства различни от тези на договора)”, част от услугата „Патронажна грижа“.
Допустими целеви групи са:
възрастни хора над 54 г. с ограничения или в невъзможност от самообслужване; хора с увреждания;
възрастни в риск – лица, които са в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим самостоятелен живот;
когато лице или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 години, които са в невъзможност да оставят децата сами.
Създадена е следната организация на работа:
заявки за закупуване и доставка на лекарства, хранителни стоки и стоки от първа необходимост ще се приемат на вече на тел: 064/800-036 и 064/600-260;
заявките се приемат всеки работен ден от 9 до 16 часа;
заявки, направени след 11:30 часа, ще се изпълняват на следващия работен ден;
лицата, които искат да се възползват от услугата задължително трябва да уведомят, ако са поставени под карантина, за да бъдат взети съответните предпазни мерки.

Подобни новини

Back to top button