БизнесВодещи новиниОбществоОбщинска и държавна администрацияУслуги

Увеличиха цената на билетчето от 1 лев на 1.50 лева, карта за учащи за 1 месец – без промяна

Вляво гласуваха "против" и "въздържал се", десните и ГЕРБ - "за"

Билетът за пътуване в тролейбусния транспорт в Плевен се променя от 1,00 лв. на 1,50 лв. Актуализират се и цените на част от абонаментните карти за градския транспорт. Цените на месечните абонаментни карти за учащи остават без промяна. Новата тарифа за превоз на пътници от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД в Плевен влиза в сила от 1 март тази година.

Решението за нова Тарифа за превоз на пътници в тролейбусния  транспорт в Плевен бе прието от Общинският съвет на първото за тази година заседание след продължителен дебат. Предложението за  промяна в тарифата е внесено от общинска администрация след постъпило искане от инж. Ангел Несторов, управител на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД. Инж. Несторов присъства и на днешното заседание и представи доводите за предложеното увеличение пред съветниците. Посочено бе, че действащата в момента тарифа за превоз на пътници в тролейбусния  транспорт в Плевен е в сила от 1 февруари 2015 г. Съгласно същата цената на билетчето за еднократно пътуване е 1 лв. с ДДС, има и различни варианти на цена за абонаментна карта в зависимост от избрания пакет (брой линии) и категорията пътници (учащи, лица с увреждания, лица на възраст от 65-70 г, лица на възраст над 70 г.) Заради променената икономическа обстановка и очакваното трайно повишаване цените на ел.енергията, резервни части, гориво и др., операторът иска и увеличение на цената на билета и актуализиране цените на абонаментните карти.

След обсъждане и направени редица предложения в залата, Общинският съвет прие Тарифата за цени на превозните документи, за превоз на пътници от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, в която е записано:

  • Цена на билета – 1,50 лв.
  • Месечна карта за една тролейбусна линия за учащи – остава без промяна – 14 лв.;
  • Месечна карта за всички тролейбусни линии за учащи – остава без промяна – 16 лв.;
  • Месечна карта за една тролейбусна линия за граждани – 56 лв.;
  • Месечна карта за всички тролейбусни линии за граждани – 74 лв.;
  • Месечна карта за една тролейбусна линия за лица над 70 г. – 14 лв.;
  • Месечна карта за всички тролейбусни линии – за лица над 70 г. – 11 лв.

На снимките виждате таблото с двете гласувания – за цената на билета и на решението за промените като цяло.

Какви мнения и предложения споделят плевенчани, вижте ТУК.

Снимки: Фейсбук, Иван Нинов, Бойко Тодоров

Подобни новини

Back to top button