БизнесУслуги

Близо 1,2 милиона използват ПИК на НАП

Заявяваме кода  по имейл или с обаждане по телефона, получаваме го в избран офис

Близо 1,2 милиона граждани вече имат активен персонален идентификационен код (ПИК) на НАП, като само през миналата година са издадени над 207 000 кода.

В офис на НАП Плевен през месец януари са издадени близо 1 000 ПИК. Услугата е безплатна и отнема около 10 минути.

Общият брой е-услуги на приходната агенция, които могат да се използват с ПИК, надхвърля 60. Сред тях са подаване на данъчни и осигурителни декларации, справки за задълженията с възможност за плащане, включително и за местни данъци и такси, справки за изплатени доходи, за осигурителен доход, за извършени плащания и погасени с тях задължения, актуално състояние на трудови договори, подаване на заявления и получаване на удостоверения и други.

Най-новите е-услуги на НАП, достъпни с ПИК, от които могат да се възползват потребителите, са справки за връчени, получени или подадени документи при проверки и ревизии, за приключили или текущи контролни производства, както и възможност за връчване и предоставяне на документи на клиентите на НАП или на трети лица в рамките на контролни производства.

С ПИК на НАП могат да се ползват не само е-услугите на агенцията, а и тези, предоставяни от други администрации, сред които НОИ, Националната здравноосигурителна каса, Агенция по заетостта, Агенция по вписванията, Министерство на земеделието, 60 общини, сред които и Столична и други, напомнят от приходното ведомство.

Потребителите, които искат да им бъде издаден персонален идентификационен код от НАП, могат да го заявят с обаждане на информационния телефон на приходната агенция: 0700 18 700, на имейл: [email protected], по пощата, както и през системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg), подържана от Държавна агенция „Електронно управление“.

В заявлението за издаване на ПИК е необходимо потребителят да посочи своите данни, задължително електронен адрес за кореспонденция, както и предпочитан от него офис на НАП, в който ще получи издадения ПИК. От съображения за сигурност, кодът се дава само лично на клиента или на упълномощено от него лице в запечатан плик, защото всички действия извършени с ПИК, включително подаване на декларации и документи, се считат за саморъчно подписани. „Непрекъснато обновяваме и усъвършенстваме Портала за електронни услуги, като целта ни е да улесним данъкоплатците при изпълнение на данъчно-осигурителните им задължения и комуникацията им с НАП като цяло. В началото на март за поредна година ще пуснем и предварително попълнената декларация, която ще спести много време и усилия на клиентите ни“, каза директорът на дирекция „Обслужване“ Боряна Георгиева.

Подобни новини

Back to top button