НПООбразованиеСтраната

Търсят се новите „Училища за пример“ от Ловешко и Плевенско

Започна кандидатстването за третия випуск на програма “Училища за пример” на фондация “Заедно в час”, информират от институцията. Програмата за професионално развитие на цели училищни екипи е двугодишна и подкрепя училищата устойчивото да подобряват управленските и преподавателските си практики и да допринасят за успеха на всички ученици в училището.
Училищата от областите Ловеч и Плевен могат да кандидатстват за участие в програмата до 31 март през формуляр на сайта www.zaednovchas.bg.
След това предстоят структуриран процес на подбор и събеседване с представители на училищата. За третия випуск “Училища за пример” ще бъдат избрани само 25 училища от цялата страна.
“Програмата е особено ценна в момента, защото отговаря и на част от новите нужди на училищата, породени от пандемията и дистанционното обучение – умения за справяне с предизвикателствата и несигурността на бъдещето, въвеждането на нови методи на преподаване и сплотяване и ефективно организиране на училищната общност.”, споделя Ивелина Пашова, ръководител „Обучения на училищни екипи“ в „Заедно в час“.
95% от учителите и директорите, участници в програмата, споделят, че „Училища за пример“ помага на училищния екип да работи за подобряване на образователните резултати и благосъстоянието на учениците. 91% смятат, че програмата им дава конкретни инструменти и практики, които да интегрират в работата си.
В програма “Училища за пример” могат да кандидатстват всички държавни и общински училища в страната, без значение от населеното място, броя учители и профила на училището и предизвикателствата, с които се сблъскват. Ключово условие за участие е училищните екипи да са мотивирани и да търсят училищна промяна, която поставя учениците в центъра на обучителния процес.
Участието в програмата е безплатно за училищните екипи. Всички обучения са регистрирани в Министерство на образованието и учителите получават съответния брой кредити.
“Училища за пример” се състои от две неразделни части:
Курс “Лидерство в училище”, който надгражда управленските умения на училищния колектив да допринася за по-задълбоченото учене на всички ученици чрез доказани подходи от практиката и науката.
Курс по избор на училището (Умения на 21 век, STEM, Езиково подкрепящи училища, Социално-емоционално учене), свързан с различни методи на преподаване. Курсът надгражда уменията на учителите да прилагат ефективно педагогически практики в конкретна област, спрямо нуждите на самото училище.
Програма “Училища за пример” прие първия си випуск учители през 2020 г., като в момента работи с 50 училища и близо 500 учители и директори от цялата страна. Сред участниците в програмата са три плевенски и едно ловешко училище. Това са Професионалната гимназия по мениджмънт и хранителни технологии в Плевен, ОУ „Антон Страшимиров“ в Бохот, ОУ „Христо Ботев“ в Брестница и Професионалната гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ в Кнежа.

Подобни новини

Back to top button